English
Cyfarfodydd WACT a gynhelir yng Nghaerdydd

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu neu dderbyn papurau, cysylltwch ag Ysgrifennydd WACT.

Cyhoeddir agendau ar gyfer cyfarfodydd WACT yn ddwyieithog.   Cyhoeddir y cofnodion yn Saesneg yn unig, aceithrio pan fydd eitemau penodol yn cael eu trafod yn Gymraeg.

12 Mawrth 2002      Cofnodion           

13 Mehefin 2002              

12 Medi 2002

12 Rhagfyr 2002

I weld cofnodion cyfarfodydd pwyllgor y llynedd cliciwch ar y mis o’ch dewis isod:

     Mawrth 2001            Mehefin 2001           Medi 2001         Rhagfyr 2001        

Nid oes cofnodion ar gyfer blynyddoedd blaenorol ar gael ar y safle hwn. Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Pwyllgor.

 

HOME | CCE | SACOT | WACT / WACT cymraeg | NIACT | DIEL | CFB | OFTEL