English
Y Cadeirydd

Athro M D Tedd                 
Athro Gwyddorau Cyfrifadureg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Aelodau

Mrs P J Blackwell             
Aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Aberhonddu a Sir Faesyfed, Llandrindod

Mrs K M Counsell
Uwch Ddarlithwraig y Gyfraith, Prifysgol Morgannwg, Pendoylan

Mr R J Edwards
Pennaeth Materion Cyhoeddus, N.S.P.C.C. Cymru / Canolbarth Lloegr, Prestatyn

Mr D O Evans
Gwr busnes, Ynys Mon

Mr I A Lebbon
Swyddog Llywodraeth Leol, Yr Wyddgrug, Corwen

Mr J R Simonds
Swyddog Llywodraeth Leol, Llandrindod

Mrs L Tomos
Gwasanaethau Llyfrgell; Cyfarwyddwraig Rhwydwaith Gwybodaeth Cymru, Dolgellau

Mr W Ward
Darlithydd TG Rhan Amser ac Ymgynghorydd Cyfrifiaduron, Prestatyn (Awst 2000)

Miss G Williams
Cyfrifydd wedi Ymddeol, Casnewydd


HOME | CCE | SACOT | WACT / WACT cymraeg | NIACT | DIEL | CFB | OFTEL