English
Adroddiadau

Ar hyn o bryd cyhoeddir y rhan fwyaf o adroddiadau WACT yn Saesneg yn unig. Cyhoeddir Adroddiadau Blynyddol WACT ac adroddiadau ymchwil i’r farchnad yn ddwyieithog.

Caiff ymatebion WACT i ymgynghoriadau OFTEL neu ymgynghoriadau eraill y llywodraeth a gyhoeddir yn ddwyieithog hefyd eu cyhoeddi’n Gymraeg a Saesneg.

 

Adroddiadau WACT sydd ar gael yn Gymraeg

Adroddiadau WACT a gyhoeddwyd eleni - 2002  (Saesneg yn unig)

Adroddiadau WACT a gyhoeddwyd y llynedd - 2001 (Saesneg yn unig)

Archif adroddiadau WACT   (Saesneg yn unig)

Adroddiadau Eraill   (Saesneg yn unig)

Ymchwil – Astudiaeth Gymharol o Brofiad Defnyddwyr Telathrebu Trefol a Gwledig yng Nghymru (Saesneg yn unig)


HOME | CCE | SACOT | WACT / WACT cymraeg | NIACT | DIEL | CFB | OFTEL