Adroddiadau a chynlluniau blynyddol

Mathau eraill o adrodd ariannol

Cyhoeddwyd: 22 Ebrill 2024

Diweddarwyd diwethaf: 1 Gorffennaf 2024

Adroddiadau a Chynlluniau Blynyddol Ofcom, cosbau ariannol, cofnodion treuliau a Cheisiadau Cyffredinol am Wybodaeth.

Spectrum management costs & fees

Cyhoeddwyd: 22 Ebrill 2024

One of Ofcom's roles is to manage the radio spectrum so as to ensure that it is used in the most efficient and effective way for the benefit of the UK. Our statutory duties with regard to our spectrum functions are set out in the Wireless Telegraphy Act 2006 (WT Act) and the Communications Act 2003. These include having regard for availability and demand for spectrum, its efficient and economic use, and a number of other duties.

Ofcom yn cyhoeddi ei Chynllun Gwaith ar gyfer 2024/25

Cyhoeddwyd: 26 Mawrth 2024

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi ein Cynllun Gwaith arfaethedig ar gyfer 2024/25, sy'n amlinellu ein meysydd gwaith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Cynlluniau ac adroddiadau blynyddol

Cyhoeddwyd: 27 Chwefror 2024

Ofcom's Annual Reports and Plans, Financial Penalities, Board and and Executive Committee expenses

Tariff tables

Cyhoeddwyd: 19 Rhagfyr 2023

Ofcom's licence fees and administrative charges are updated at the beginning of each financial year.

Ymgynghoriad: Cynllun Gwaith arfaethedig Ofcom ar gyfer 2024/25

Cyhoeddwyd: 15 Rhagfyr 2023

Cynllun Gwaith arfaethedig Ofcom ar gyfer 2024 i 2025 wedi'i gyflwyno gyda'r deilliannau allweddol yn yr ymgynghoriad hwn.

Cynllun Gwaith arfaethedig Ofcom ar gyfer 2021/2022

Cyhoeddwyd: 17 Awst 2023

Diweddarwyd diwethaf: 17 Awst 2023

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi ei Gynllun Gwaith arfaethedig ar gyfer 2021/22, gan amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Ofcom yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2022/23

Cyhoeddwyd: 13 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 13 Gorffennaf 2023

Heddiw rydyn ni wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a'n Cyfrifon sy'n ymdrin â'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023.

Adroddiad A Chyfrifon Blynyddol Ofcom 2022/23

Cyhoeddwyd: 13 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 13 Gorffennaf 2023

Mae'r adroddiad hwn yn nodi sut mae Ofcom wedi perfformio yn erbyn ein hamcanion yn 2022/23, ac effaith ein gwaith ar bobl a busnesau yn y DU.

Ofcom yn cyhoeddi cynllun gwaith ar gyfer 2021/2022

Cyhoeddwyd: 6 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 6 Gorffennaf 2023

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi ei Gynllun Gwaith ar gyfer 2021/22, sy'n amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer y deuddeg mis nesaf.

Yn ôl i'r brig