Ofcom yn y Gwledydd a'r Rhanbarthau

Cyhoeddwyd: 29 Chwefror 2024

Mae Ofcom yn gweithio ar ran pobl ar draws y DU, ei gwledydd a'i ranbarthau.

Mae'n ddyletswydd statudol arnom, ymysg pethau eraill, i gymryd barn a buddiannau pobl mewn gwahanol rannau o'r DU i ystyriaeth.

Mae swyddfeydd gan Ofcom yn Belfast, Caerdydd a Chaeredin – pob un â thîm ar gyfer y wlad dan sylw, dan arweiniad uwch gyfarwyddwr. Mae ein pencadlys wedi'i leoli yn Llundain, ac mae gennym hefyd swyddfa ranbarthol ym Manceinion – hyb technoleg â ffocws ar waith diogelwch ar-lein.

Ym mhob gwlad mae pwyllgor cynghori sy'n rhoi mewnwelediad manwl ac arbenigol i Ofcom ynghylch yr heriau penodol a wynebir gan ddinasyddion a defnyddwyr mewn gwahanol rannau o'r DU. Mae buddiannau cenedlaethol hefyd yn cael eu cynrychioli gan Aelodau Bwrdd Cynnwys a Phanel Defnyddwyr Cyfathrebiadau Ofcom.

Manylion cyswllt

Mae manylion cyswllt swyddfeydd Ofcom yn y gwledydd a'r rhanbarthau ar gael isod.

Nid yw ein swyddfeydd cenedlaethol a rhanbarthol yn delio â chwynion gan ddefnyddwyr, gwylwyr na gwrandawyr. Gallwch wneud cwyn i ni ar ein gwefan.

Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA

Switsfwrdd: 020 7981 3000 neu 0300 123 3000
Ffacs: 020 7981 3333
Ffôn testun: 020 7981 3043 neu 0300 123 2024

Os oes angen cyfarwyddiadau lleol arnoch chi i gyrraedd ein swyddfa, gallwch ddefnyddio ein map ar-lein.

6ed Llawr
​​​​​​​1 Circle Square
Oxford Rd
Manceinion
M1 7ED

Tel: 028 9026 5509

9-10 St Andrew Square
Caeredin
EH2 2AF

Ffôn 0141 229 7400
Ffacs 0141 229 7433

Ebost ofcomscotlandoffice@ofcom.org.uk

2 Pentir Caspian 
Ffordd Caspian
Caerdydd
CF10 4DQ

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg. I gysylltu â'r llinell gymorth Gymraeg ffoniwch: 0300 123 2023 neu ebostiwch ymholiadaucymraeg@ofcom.org.uk

Ffacs: 029 2046 7233

Ebost swyddfa: cymru@ofcom.org.uk

Landmark House
The Gasworks
Ormeau Road
Belfast
BT7 2JD

Ffôn 028 9041 7500
Ffacs 028 9041 7533

Ebost ofcomnorthernirelandoffice@ofcom.org.uk

Yn ôl i'r brig