Astudiaeth o'r farchnad gwasanaethau cwmwl (adroddiad blynyddol)

Cyhoeddwyd: 5 Ebrill 2023
Ymgynghori yn cau: 17 Mai 2023
Statws: Ar gau (cyhoeddwyd y datganiad)

Diweddariad 5 Hydref 2023 – cyhoeddi’r adroddiad terfynol

Mae cyfrifiadura cwmwl yn cael ei fabwysiadu'n gyflym gan fusnesau ar draws yr economi ac mae wedi dod yn rhan hanfodol o'r ffordd y mae gwasanaethau digidol yn cael eu darparu i ddefnyddwyr, gan gynnwys yn y sectorau telathrebu a darlledu. Mae Ofcom wedi cynnal astudiaeth o'r farchnad i’r ffordd y caiff gwasanaethau cwmwl eu cyflenwi yn y DU i archwilio a yw'r marchnadoedd hyn yn gweithio'n dda ac a oes angen unrhyw gamau rheoleiddio.

Mae'r adroddiad terfynol hwn yn nodi ein canfyddiadau a'n hargymhellion.

Ymatebion

Manylion cyswllt

Cyfeiriad
Cloud services team
Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
London SE1 9HA
Yn ôl i'r brig