Rhestrau nawdd rhaglenni

Cyhoeddwyd: 6 Mawrth 2024
Diweddarwyd diwethaf: 6 Mawrth 2024

Mae Ofcom yn ystyried cwynion am gynnwys rhaglenni, gan gynnwys hysbysebion (trels) ar gyfer rhaglenni darlledwr a rhestrau nawdd rhaglen ei hun. Rydym hefyd yn gosod rheolau sy'n ymwneud ag adnabyddiaeth, nifer a lleoliad hysbysebion yn ymwneud â rhaglenni. Ac eithrio cwynion am hysbysebu gwleidyddol, yr awdurdod safonau hysbysebu (ASA) sy'n ymdrin â chwynion am gynnwys hysbysebu yn y fan a'r lle (fel y gwelir mewn seibiannau masnachol ar y teledu neu'r radio) a sianelau siopa ar ran Ofcom o dan God Darlledu Hysbysebion y DU (Cod y BCAP).

Os oes gennych gŵyn am hysbysebion rhaglenni, llenwch y ffurflen hon os gwelwch yn dda.

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig