Agweddau at newyddion

Media-Use-News

Online news: research update

Cyhoeddwyd: 20 Mai 2024

Deall effaith cyfryngau cymdeithasol ar newyddion ar-lein

Cyhoeddwyd: 25 Mawrth 2024

Mae'r ymchwil hon yn archwilio sut y gall cyfryngwyr ar-lein, yn enwedig cyfryngau cymdeithasol, ddylanwadu ar y dirwedd newyddion bresennol.

Deall dylanwad cyfryngau cymdeithasol fel pyrth i newyddion

Cyhoeddwyd: 25 Mawrth 2024

Mae gan gyfryngwyr ar-lein, fel cyfryngau cymdeithasol, peiriannau chwilio a chydgrynhowyr ar-lein eraill ddylanwad arwyddocaol ar y storïau newyddion y mae pobl yn eu gweld, yn ôl ymchwil newydd gan Ofcom.

Cael gafael ar newyddion yn y DU

Cyhoeddwyd: 11 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 11 Ionawr 2024

This report provides key findings from Ofcom’s 2019 research into news consumption across television, radio, print and online.

Mewn newyddion hyderwn: cadw ffydd â’r cyfryngau yn y dyfodol

Cyhoeddwyd: 5 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 3 Ionawr 2024

Araith gyweirnod gan y Fonesig Melanie Dawes i Gonfensiwn Cyfryngau Rhydychen, 19 Gorffennaf 2021.

Newyddion ysgafn ar gyfryngau cymdeithasol yn tynnu Cenhedlaeth Z i ffwrdd o ffynonellau traddodiadol

Cyhoeddwyd: 20 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 20 Gorffennaf 2023

Ffynonellau newyddion ar-lein - yn enwedig gwefannau ac apiau cyfryngau cymdeithasol - yw'r prif ddulliau i bobl ifanc yn y DU gyrchu newyddion, yn ôl Ofcom.

Covid-19 news and information: consumption, attitudes and behaviour – interactive data

Cyhoeddwyd: 25 Mai 2023

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mehefin 2023

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau-canlyniadau blaenorol

Cyhoeddwyd: 22 Mehefin 2021

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau

Cyhoeddwyd: 17 Rhagfyr 2021

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom wedi comisiynu arolwg ar-lein wythnosol parhaus o oddeutu 2,000 o ymatebwyr, er mwyn monitro sut mae pobl yn cael newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

Instagram, TikTok a YouTube yw'r brif ffynhonnell newyddion i bobl ifanc

Cyhoeddwyd: 21 Gorffennaf 2022

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn y DU yn troi i ffwrdd o sianeli newyddion traddodiadol ac yn hytrach yn edrych ar Instagram, TikTok a YouTube i gael yr wybodaeth ddiweddaraf, yn ôl canfyddiadau gan Ofcom.

Yn ôl i'r brig