Arferion cyfryngau (oedolion)

Adults' media use and attitudes 2024: interactive report

Cyhoeddwyd: 29 Mawrth 2023

Diweddarwyd diwethaf: 19 Ebrill 2024

Media Nations 2021: Interactive report

Cyhoeddwyd: 22 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 22 Ionawr 2024

Media Nations 2023: Latest UK viewing and listening trends revealed

Cyhoeddwyd: 10 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 10 Ionawr 2024

Our latest annual report on the TV, online video, radio and audio sectors tracking audience viewing and listening trends.

Defnydd oedolion o'r cyfryngau a'u hagweddau atynt

Cyhoeddwyd: 27 Medi 2023

Mae'r adroddiad blynyddol am ddefnydd o'r cyfryngau, agweddau atynt a dealltwriaeth ohonynt, a sut mae'r rhain yn newid dros amser

Adults' media literacy

Cyhoeddwyd: 27 Medi 2023

Ofcom’s regular research into adults’ media literacy gives detailed evidence on media use, attitudes and understanding among UK adults aged 16+.

Y Cyfryngau ym Mywyd Oedolion

Cyhoeddwyd: 26 Medi 2023

Cafodd yr astudiaeth, Y Cyfryngau ym Mywyd Oedolion, ei chreu gan Ofcom yn 2005. Mae hon yn astudiaeth ansoddol gyfoethog a manwl ar raddfa fach sy’n ategu arolygon meintiol Ofcom o lythrennedd yn y cyfryngau. Mae’r prosiect yn dilyn yr un 19 unigolyn dros gyfnod ac yn cyfweld â nhw ar gamera bob blwyddyn i drafod eu harferion a'u hagweddau yng nghyswllt cyfryngau.

Media Nations 2022: Interactive report

Cyhoeddwyd: 4 Medi 2023

Diweddarwyd diwethaf: 4 Medi 2023

Y tueddiadau pennaf o'n hymchwil Cyfryngau'r Genedl ddiweddaraf

Cyhoeddwyd: 3 Awst 2023

Diweddarwyd diwethaf: 11 Awst 2023

Uchafbwyntiau o'n hymchwil ddiweddaraf sy'n bwrw golwg ar arferion a hoffterau pobl yn y DU o ran y cyfryngau.

Darlledwyr yng Nghymru yn dal yn boblogaidd er i gynulleidfaoedd groesawu llwyfannau newydd

Cyhoeddwyd: 3 Awst 2023

Diweddarwyd diwethaf: 3 Awst 2023

Er bod mwy a mwy o gystadleuaeth gan wasanaethau ffrydio byd-eang, mae’r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru yn parhau i ddarparu cynnwys sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr gan wylwyr, yn ôl adroddiad blynyddol diweddaraf Ofcom ar y sectorau teledu, fideo ar-lein, radio a sain.

Cyfryngau'r Genedl 2023

Cyhoeddwyd: 3 Awst 2023

Diweddarwyd diwethaf: 3 Awst 2023

Dyma chweched adroddiad Cyfryngau'r Genedl blynyddol Ofcom, adroddiad ymchwil ar gyfer diwydiant, llunwyr polisi, academyddion a defnyddwyr.

Yn ôl i'r brig