Cyfryngau'r Genedl 2019

Cyhoeddwyd: 28 Ebrill 2020
Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Dyma ail adroddiad blynyddol Cyfryngau'r Genedl Ofcom.

Mae'r adroddiad yn adolygu'r prif dueddiadau yn y sectorau teledu a fideo a'r secotorau radio a sain. Yn yr adroddiadau hyn, rydyn ni'n darparu'r data a'r dadansoddiad ar wasanaethau traddodiadol darlledu teledu a radio ac yn bwrw golwg ar ddefnydd pobl ohonynt a'r dewis sydd ar gael iddynt.

Mae'r adroddiad Cyfryngau'r Genedl yn gyhoeddiad ar gyfer cyfeirio ato gan ddiwydiant, rhanddeiliaid, academyddion a defnyddwyr. Mae'n darparu cyd-destun i'r gwaith mae Ofcom yn ei wneud yn gofalu am fuddion pobl yn y marchnadoedd rydyn ni'n eu rheoleiddio.

Cyfryngau'r Genedl: adroddiadau

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig

Media Nations: UK (PDF, 8.9 MB)

Key points

 • The pace of change in television raises questions about how UK viewers will be served in the future
 • Viewer behaviour continues to shift towards alternatives to broadcast TV, in particular online video services
 • Public service broadcasters remain the home of mass-reach UK-made programming
 • PSB revenues are under pressure, but content investment has been buoyed by third-party funding
 • Radio listening and revenues are holding up
 • Digital radio continues to grow...
 • But there are challenges for radio to focus on, with young people spending more time listening to online music streaming services

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig

Media Nations: Northern Ireland (PDF, 5.1 MB)

Key points

 • People in Northern Ireland watched less broadcast TV than those in any other UK nation
 • Two-thirds of TV households have a television set connected to the internet
 • More than half of all broadcast TV viewing in Northern Ireland in 2018 was to the main PSB channels
 • Up to a fifth of respondents in Northern Ireland with a TV in their home claimed to watch one of the Irish channels at least weekly
 • More than three-quarters of PSB viewers in Northern Ireland were satisfied with PSB provision in 2018 (77%)
 • Spend on programming for Northern Ireland by the BBC and UTV combined decreased by 6% in real terms in 2018 to £27.4m
 • Adults in Northern Ireland are more likely than those in any other nation to listen to the radio, with 93% tuning in each week

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Media Nations: Scotland (PDF, 4.1 MB)

Key points

 • On average, people in Scotland watched 3 hours 33 minutes of broadcast TV in 2018 – 13 minutes less than in 2017
 • More than half of TV households in Scotland had a television connected to the internet in 2019
 • More than half of all broadcast TV viewing in Scotland in 2018 was to the main PSB channels
 • Around three-quarters of PSB viewers in Scotland were satisfied with PSB provision in 2018 (73%)
 • BBC, STV and ITV combined spend on programming for viewers in Scotland declined in real terms by 3% in 2018 to £53.3m
 • More than eight in ten adults listen to the radio each week, tuning in for nearly 20 hours every week

Cyfryngau'r Genedl: Cymru 2019

Prif bwyntiau

 • Ar gyfartaledd, gwnaeth pobl yng Nghymru wylio 3 awr 33 munud o deledu wedi ei ddarlledu yn 2018 -naw munud yn llai nag yn 2017
 • Mae bron i hanner (48%) o gartrefi sy'n gwylio teledu yng Nghymru yn defnyddio teledu sydd wedi ei gysylltu i'r rhyngrwyd
 • Roedd mwy na hanner o'r holl wylio teledu wedi ei ddarlledu yng Nghymru yn 2018 i'r prif sianeli PSB
 • Mae bron i dri chwarter o wylwyr PSB yng Nghymru yn fodlon gyda'r ddarpariaeth yn 2018
 • Roedd gwariant BBC ac ITV Cymru Wales gyda'i gilydd ar gynhyrchu rhaglenni yng Nghymru wedi cynyddu o 13% yn 2018 i £33.6m
 • Mae naw ymhob deg o oedolion yn gwrando ar radio byw yng Nghymru, am fwy na 22 awr yr wythnos.

Adroddiad rhyngweithiol

Mae'r adroddiad data yma, sydd ar gael yn Saesneg yn unig, yn cydfynd gydag adroddiad y DU ac yn darparu mynediad rhyngweithiol i amrywiaeth eang o ddata.

Media Nations: Interactive report 2019

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig