Adroddiadau Cyfryngau'r Genedl

Cyhoeddwyd: 3 Awst 2023

Mae'r adroddiad Cyfryngau'r Genedl yn adolygu'r tueddiadau allweddol yn y sectorau teledu a fideo ar-lein, yn ogystal รข'r sectorau radio a sain eraill. Rydyn ni'n darparu data a dadansoddiadau am wasanaethau teledu wedi ei ddarlledu traddodiadol a radio, ac yn bwrw golwg ar ddefnydd ac effaith gwasanaethau fideo ar alw a ffrydio clywedol.

Mae'r adroddiad hwn yn gyhoeddiad gyfeirio ar gyfer diwydiant, rhanddeiliaid, academyddion a defnyddwyr. Mae'n darparu cyd-destun i'r gwaith mae Ofcom yn ei wneud yn gofalu am ddiddordebau pobl yn y marchnadoedd rydyn ni'n eu rheoleiddio.

Cyfryngau'r Genedl 2022

Cyfryngau'r Genedl 2021

Cyfryngau'r Genedl 2020

Cyfryngau'r Genedl 2019

Cyfryngau'r Genedl 2018

Yn ôl i'r brig