Plant a rhieni: adroddiad ar ddefnydd o'r cyfryngau ac agweddau atynt 2022

Cyhoeddwyd: 18 Awst 2022
Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar y defnydd o’r cyfryngau, agweddau atynt a dealltwriaeth ohonynt ymysg plant a phobl ifanc 3-17 oed.

Mae hefyd yn cynnwys canfyddiadau ar farn rhieni am ddefnydd eu plant o gyfryngau, a sut mae rhieni plant a phobl ifanc 3-17 oed yn monitro ac yn rheoli defnydd eu plant. Bwriad yr adroddiad yw rhoi darlun cynhwysfawr o brofiadau plant yn y cyfryngau yn 2021 fel gwybodaeth gyfeiriol i’r diwydiant, llunwyr polisïau, academyddion a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Mae Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn rhoi dyletswydd ar Ofcom i hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r cyfryngau, ac i ymchwilio i hynny. Rydym yn diffinio ymwybyddiaeth o’r cyfryngau fel ‘y gallu i ddefnyddio, deall a chreu cyfryngau a chyfathrebiadau mewn amrywiaeth o gyd-destunau’. Mae’r adroddiad hwn yn rhan o’n rhaglen Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau ehangach.

Plant a rhieni: adroddiad ar ddefydd o'r cyfryngau ac agweddau atynt (PDF, 2.4 MB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg.

Annex 1: Sources and methodologies (PDF, 196.1 KB)

Annex 2: Children who may be classed as vulnerable (PDF, 381.4 KB)

Children and parents: media use and attitudes report 2022 – interactive data

Yn ôl i'r brig