Ymwybyddiaeth o'r cyfryngau

Media Use-Literacy

Ymgynghoriad: strategaeth tair blynedd Ofcom ar gyfer ymwybyddiaeth o’r cyfryngau

Cyhoeddwyd: 2 Mai 2024

Diweddarwyd diwethaf: 18 Gorffennaf 2024

Mae ymwybyddiaeth o’r cyfryngau wedi bod yn rhan bwysig o rôl Ofcom ers iddo gael ei sefydlu yn 2003 pan wnaeth y Ddeddf Cyfathrebiadau gyfarwyddo Ofcom i ymchwilio i ymwybyddiaeth o’r cyfryngau a’i hyrwyddo ledled y DU.

Best Practice Design Principles for Media Literacy

Cyhoeddwyd: 21 Mai 2024

Diweddarwyd diwethaf: 21 Mai 2024

What good media literacy 'by design' looks like for social media, search, video-sharing and gaming services.

Galluogi pobl i lywio cynnwys yn ddiogel a ffynnu ar-lein

Cyhoeddwyd: 29 Ebrill 2024

Heddiw mae Ofcom wedi nodi sut y mae’n bwriadu cynyddu ei waith ymwybyddiaeth o’r cyfryngau yn y blynyddoedd nesaf, fel rhan o ddyletswyddau newydd i ddiogelu a grymuso defnyddwyr y rhyngrwyd dan y Ddeddf Diogelwch Ar-lein.

Exploring high media literacy among children aged 8-12

Cyhoeddwyd: 15 Mawrth 2024

This research report explores how highly media literate children aged 8-12 navigate their online worlds.

Cynllun Blynyddol Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau

Cyhoeddwyd: 14 Mawrth 2024

Diweddarwyd diwethaf: 14 Mawrth 2024

Sut y bydd ein rhaglen ymwybyddiaeth o'r cyfryngau'n hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r cyfryngau ar-lein.

Our Research Working Group

Cyhoeddwyd: 14 Mawrth 2024

Our Evaluate Working Group

Cyhoeddwyd: 14 Mawrth 2024

Evaluation gives those that provide media literacy initiatives an understanding of whether their objectives have been met and helps to guide future improvements.

Our Establish Working Group

Cyhoeddwyd: 14 Mawrth 2024

This group helps us to establish what works well for media literacy interventions on platforms, to identify good media literacy design principles, and to inform our thinking about our online safety duties.

Making Sense of Media Advisory Panel

Cyhoeddwyd: 14 Mawrth 2024

The Making Sense of Media Advisory Panel informs Ofcom's work to help improve the online skills, knowledge and understanding of UK adults and children.

Rhwydwaith a Phanel Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau

Cyhoeddwyd: 14 Mawrth 2024

Mae Ofcom yn lansio Rhwydwaith Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau er mwyn dod â sefydliadau ac unigolion sydd ag arbenigedd mewn llythrennedd yn y cyfryngau at ei gilydd i weithio tuag at nod cyffredin o wella sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ar-lein oedolion a phlant yn y DU.

Yn ôl i'r brig