Canllawiau i ddarparwyr llwyfannau rhannu fideos ar fesurau i amddiffyn defnyddwyr rhag deunydd niweidiol

Cyhoeddwyd: 25 Hydref 2022
Diweddarwyd diwethaf: 12 Hydref 2023

Bwriad y canllawiau hyn yw cefnogi darparwyr llwyfannau rhannu fideos (VSP) sydd wedi'u sefydlu yn y DU i ddeall eu rhwymedigaethau rheoleiddio. Mae'r rhwymedigaethau hyn yn cynnwys gofynion i gymryd camau i ddiogelu defnyddwyr rhag deunydd niweidiol mewn fideos.

Guidance for video-sharing platform providers on measures to protect users from harmful material (PDF, 860.3 KB)

Yn ôl i'r brig