Gwiriwch a yw'r Ddeddf Diogelwch Ar-lein yn berthnasol i chi

Cyhoeddwyd: 27 Chwefror 2024
Diweddarwyd diwethaf: 27 Chwefror 2024

Os ydych chi neu eich busnes yn darparu gwasanaeth ar-lein, fel gwefan neu ap, mae'n bosibl bod y Ddeddf Diogelwch Ar-lein yn berthnasol i chi.

Mae'r Ddeddf yn cyflwyno rheolau newydd ar gyfer darparwyr gwasanaethau ar-lein i helpu i gadw pobl yn y DU - yn enwedig plant - yn ddiogel rhag cynnwys anghyfreithlon a niweidiol ar-lein.

Defnyddiwch ein teclyn i ddarganfod a yw'r rheolau'n debygol o fod yn berthnasol i chi, a beth allwch chi ei wneud nesaf.

Dechrau nawr

Rydym yn dal i ddatblygu'r teclyn hwn ac yn croesawu eich adborth. Ni fyddwn yn newid y canlyniadau posibl, felly mae croeso i chi roi cynnig arno nawr.

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig