Llwyfannau rhannu fideos sydd wedi hysbysu

Cyhoeddwyd: 11 Ionawr 2024
Diweddarwyd diwethaf: 1 Gorffennaf 2024

Mae llwyfannau rhannu fideos (VSPs) yn fath o wasanaeth fideos ar-lein sy'n galluogi defnyddwyr i uwchlwytho fideos a’u rhannu â'r cyhoedd.

Ers 1 Tachwedd 2020, mae'n rhaid i VSP a sefydlir yn y DU gydymffurfio â rheolau newydd o gwmpas diogelu defnyddwyr rhag cynnwys niweidiol. Mae'n rhaid i ddarparwyr roi mesurau priodol ar waith i ddiogelu pobl dan 18 oed rhag deunydd a allai fod yn niweidiol i'w datblygiad corfforol, meddyliol neu foesol; ac i ddiogelu'r cyhoedd rhag cynnwys troseddol a deunydd sy'n debygol o annog trais neu gasineb. Hefyd bydd angen i wasanaethau sicrhau bod safonau o ran hysbysebion yn cael eu bodloni.

Os ydych wedi'ch sefydlu yn y DU ac fe ddechreuoch ddarparu eich gwasanaeth fideo ar-lein cyn 10 Ionawr 2024, mae'n rhaid i chi hysbysu Ofcom o dan y drefn VSP. Daeth y rhwymedigaeth gyfreithiol hon i rym ar 6 Ebrill 2021.

Os ydych yn ansicr a oes angen i chi hysbysu, darllenwch ein harweiniad. Bydd hyn yn eich helpu i benderfynu p'un a yw eich gwasanaeth yn VSP o fewn awdurdodaeth y DU ai beidio. Os ydyw, gallwch hysbysu eich gwasanaeth i ni ar-lein.

Cyflwynir y rhestr VSP sydd wedi hysbysu i Ofcom erbyn 25 Mehefin 2021 isod. Byddwn yn diweddaru'r rhestr hon o bryd i'w gilydd.

Dechreuwch deipio enw gwasanaeth. Bydd y tabl yn diweddaru wrth i chi deipio.

Enw'r gwasanaeth Enw darparwr y gwasanaeth Cyswllt Cyfeiriad electronig Cyfeiriad
AdmireMe.vip
Kiwi Leisure Ltd Rebecca Sharp admin@admireme.vip Azets Wynyard Park House,
Wynyard Avenue,
Wynyard TS22 5TB
BitChute Bit Chute Limited Richard Jones legal@bitchute.com Box 813, Andover House,
George Yard,
Andover SP10 1PB
Fanzworld Promo1 Limited   support@fanzworld.com  
fruitlab Fruitlab Media Limited Charley Portet charley@fruitlab.com Level 2,
12 Greenhill Rent,
Llundain EC1M 6BN
Gatorjax Public Forum Limited Mikel Coreclark publicforumlimited@outlook.com 11 Walnut Road
Winton
Manchester
M30 8LE
United Kingdom
OnlyFans Fenix International Limited Keily Blair keily@of.com Fenix International Limited
4th Floor, Imperial House
8 Kean Street
London
WC2B 4AS
PocketStars Pocket Stars Ltd Tîm Cymedroli support@pocketstars.com Office Suite 10,
Container Storage Units UK Ltd,
Moorhouse Depot,
Westerham TN16 2EU
Recast Recast Sports Ltd   info@recast.app 36 Spital Square,
Fourth floor,
Llundain E1 6DY
Snapchat Snap Group Limited Hysbysiadau Cyfreithiol legalnotices@snap.com 7-11 Lexington Street,
Soho,
Llundain W1F 9AF
The Sponsor Hub The Sponsor Hub Ltd David Cherrington info@thesponsorhub.com Walk Mill,
Kirkwhelpington,
Northumberland,
NE19 2SB
TikTok TikTok Information Technologies UK Limited Tîm adborth www.tiktok.com/legal/ report/feedback?lang=en Kaleidoscope,
4 Lindsey Street,
London EC1A 9HP
Triller Triller, Inc. Rheolwr Ofcom ofcom@triller.co 2121 Avenue of the Stars
Suite 2350,
Los Angeles, California 90067
United States 
TV Girls Plaza Nexus Promotions Ltd Ymholiadau Cynnwys content@tvgirlsplaza.co.uk  
Twitch Twitch Interactive, Inc. Olaf Cramme legal@twitch.tv 1 New Oxford Street,
Llundain WC1A 1NU
UK Babe Channels Video Nexus Promotions Ltd Ymholiadau Cynnwys content@babevideo.uk  
Vimeo.com Vimeo Erika Barros erika.barros@vimeo.com 555 West 18th Street,
New York NY 10011
United States
vuepay.com VuePay Ltd Adran Gydymffurfio compliance@vuepay.com  
Xpanded.com Visional Media Limited Cydymffurfiad VSP compliance@visional.tv Calder & Co,
30 Orange Street,
Llundain WC2H 7HF

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig