Two young children using tablet devices

Bil Diogelwch Ar-lein yn cael ei osod gerbron Senedd y DU

Cyhoeddwyd: 17 Mawrth 2022
Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Heddiw, mae'r Bil Diogelwch Ar-lein yn cael ei osod gerbron Senedd y DU, y cam nesaf tuag ato'n dod yn gyfraith a rhoi pwerau i Ofcom helpu pobl i fyw bywyd mwy diogel ar-lein.

Mae heddiw'n gam pwysig tuag at greu bywyd mwy diogel ar-lein i blant ac oedolion y DU.

Mae ein hymchwil yn dangos yr angen am reolau sy'n amddiffyn defnyddwyr rhag niwed difrifol – ond sydd hefyd yn cydnabod y pethau gwych am fod ar-lein, ac yn diogelu rhyddid mynegiant.

Y Fonesig Melanie Dawes, Prif Weithredwr Ofcom

Contact the media team

If you are a journalist wishing to contact Ofcom's media team:

Call: +44 (0) 300 123 1795 (journalists only)

Send us your enquiry (journalists only)

If you are a member of the public wanting advice or to complain to Ofcom:

Yn ôl i'r brig