Effaith casineb ar-lein

Cyhoeddwyd: 6 Chwefror 2023
Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Mae’r adroddiad ymchwil ansoddol hwn yn archwilio effaith dod i gysylltiad â chasineb a chamdriniaeth atgasedd ar-lein ar bobl â nodweddion gwarchodedig. Mae'n canolbwyntio ar gynnwys a geir ar wasanaethau defnyddiwr-i-ddefnyddiwr.

Rydym wedi cyflawni'r ymchwil hon yn unol â'n dyletswydd i hyrwyddo ac ymchwilio ymwybyddiaeth o'r cyfryngau yn y DU. Bydd hefyd yn adeiladu ein sylfaen dystiolaeth wrth i ni baratoi i weithredu'r deddfau diogelwch ar-lein newydd. Ni ddylid ystyried y canfyddiadau yn adlewyrchiad o unrhyw safbwynt polisi y gallai Ofcom ei fabwysiadu pan fyddwn yn ymgymryd â’n rôl fel rheoleiddiwr diogelwch ar-lein.

Rhybudd cynnwys

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar effaith casineb ar-lein, gan gynnwys iaith casineb a cham-drin cas, sy’n ymwneud â phobl â nodweddion gwarchodedig gwahanol.

Er nad oes geiriau ac ymadroddion sarhaus wedi cael eu cynnwys, efallai y bydd cynnwys yr adroddiad hwn yn peri gofid i rai pobl.

Yn ôl i'r brig