Adroddiadau'r Gwledydd

Cyhoeddwyd: 19 Rhagfyr 2023

Mae'r adroddiadau hyn yn archwilio argaeledd gwasanaethau band eang a symudol ym mhob un o wledydd y DU.

Ein canfyddiadau

Band eang

 • Mae mynediad i rwydweithiau ffeibr llawn yn parhau i dyfu yng Nghymru, gyda darpariaeth bellach i dros hanner o safleoedd. Mae ffeibr llawn bellach ar gael i 55% neu 798,000 o safleoedd preswyl, sydd ychydig yn is na chyfartaledd y DU o 57%.
 • Mae'r nifer sy'n defnyddio gwasanaethau ar rwydweithiau ffeibr llawn preswyl wedi cynyddu dros y flwyddyn ddiwethaf. Bu cynnydd o dri phwynt canrannol, o'r 28% a adroddwyd y llynedd i 31% eleni yn y nifer sy'n manteisio ar wasanaethau ar rwydweithiau ffeibr llawn. Mae hyn yn cyfateb i gyfanswm o 239,000 o gysylltiadau ffeibr llawn yng Nghymru.
 • Mae darpariaeth cyflym iawn yng Nghymru wedi cynyddu fymryn o 95% y llynedd i 96% eleni. Mae argaeledd darpariaeth cyflym iawn mewn ardaloedd gwledig yn llusgo y tu ôl i ardaloedd trefol. Mae darpariaeth cyflym iawn ar gael o linellau sefydlog i 73% o safleoedd preswyl bellach, i fyny o 71% y llynedd.
 • Mae nifer y safleoedd na allant gael mynediad at fand eang digonol o linell sefydlog neu rwydweithiau di-wifr sefydlog o hyd wedi gostwng i tua 8,000 o safleoedd yng Nghymru. Amcangyfrifwn y bydd tua 1,000 o'r safleoedd hyn wedi'u cysylltu drwy gynlluniau a ariennir yn gyhoeddus erbyn mis Medi 2024, gan adael llai na 7,000 o safleoedd heb wasanaeth band eang digonol.
 • Yng Nghymru, gall 93% o gwsmeriaid gyrchu gwasanaeth mynediad di-wifr sefydlog (FWA) gan weithredwr rhwydwaith symudol (MNO), tra y gall 31% gael mynediad i FWA gan ddarparwr gwasanaeth rhyngrwyd di-wifr (WISP). Dyma gyfran uchel iawn o gymharu â gweddill y DU, lle mai dim ond 7% o safleoedd ar gyfartaledd sydd â gwasanaeth FWA gan WISP.

Symudol

 • Mae gosodiadau rwydweithiau 5G yn cyflymu. Mae darpariaeth 5G y tu allan i safleoedd yng Nghymru gan weithredwyr symudol unigol yn amrywio o 11-69% ar draws y pedwar gweithredwr (yn seiliedig ar ein mesur Hyder Uchel).
 • Mae darpariaeth ddaearyddol 4G gan bob un o’r pedwar gweithredwr wedi aros yn sefydlog yng Nghymru ar 62%. Mae darpariaeth 4G yng Nghymru gan gweithredwyr unigol yn amrywio o 73-85%, gan ddibynnu ar y gweithredwr.
 • Mae lefel uchel o ddarpariaeth 4G awyr agored i safleoedd yng Nghymru o hyd gyda 94% o safleoedd â darpariaeth 4G awyr agored gan bob un o’r pedwar gweithredwr, o gymharu â 98% ar draws y DU.

Connected Nations 2023: Wales (PDF, 1.6 MB)

Cysylltu'r Gwledydd 2023: Cymru (PDF, 1.4 MB)

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

What we have found

Broadband

 • More than 747,000 homes in Northern Ireland now have access to full-fibre broadband
  connections; over 51,000 more than last year. These connections can deliver much
  higher download speeds than older, copper-based broadband. Among the four UK
  nations, Northern Ireland (91%) has the highest availability of full-fibre networks,
  compared to England (56%), Scotland (53%) and Wales (55%). Northern Ireland’s fullfibre position is a result of a combination of significant early commercial rollout and
  publicly funded schemes designed to improve broadband in rural areas.
 • Superfast broadband from fixed lines (at least 30 Mbit/s) is available to 98% of
  residential premises in Northern Ireland, four percentage points higher than last year.
 • Take-up of services on full-fibre networks by residential and business customers is
  rising. There was an increase of 14 percentage points, from 25% reported last year to
  39% this year, in take-up as a proportion of premises where full fibre is available.
 • Average broadband download speeds in Northern Ireland have increased by 50% to
  173 Mbit/s, up from 115 Mbit/s in 2022, and reflects increasing availability and take-up
  of faster broadband services. Average download speeds are lower in rural areas but have
  increased to 120 Mbit/s in 2023, compared to 68 Mbit/s in 2022.
 • Average monthly broadband data use in Northern Ireland has increased to 568 GB per
  connection in 2023, 18% higher than in 2022.

Mobile

 • 5G availability is gathering pace. A notable increase in 5G coverage has been observed
  across Northern Ireland in 2023 and now stands at 80% (High Confidence) and 70% (Very
  High Confidence), up from 44% and 37% respectively in 2022, for areas outside of
  premises where at least one mobile network operator (MNO) provides coverage.
 • 4G coverage continues to provide the backbone of mobile experience for consumers.
  Individual operators provide good 4G coverage across Northern Ireland, with geographic
  mobile coverage ranging from 88-92%, depending on the operator. Coverage from all
  four operators is available across 81% of Northern Ireland, unchanged from last year.
 • Voice calls are available across 90-98% of Northern Ireland, depending on the
  operator, 1pp higher at the lower end of the range compared to a year ago. While
  coverage from all operators is available across 88% of Northern Ireland, 1pp higher than
  2022.

Connected Nations 2023: Northern Ireland (PDF, 1.5 MB)

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

What we have found

Broadband

 • Full-fibre networks are now accessible at more than half of England’s residential
  premises (56%), a sharp increase from 41% last year.
 • Gigabit-capable broadband is now available at more than three-quarters (78%) of
  England’s residential premises, up from 71% last year.
 • Take-up of services on full-fibre networks has increased. Take-up of services where full
  fibre is available, is around 27% in England. This is an increase of two percentage points
  from last year.
 • Superfast broadband coverage remains high and is available at 98% of residential
  premises in England. Take-up of superfast broadband from fixed lines is now at 75% of
  premises where it is available in both England and in the UK as a whole.
 • The number of premises without access to decent broadband has fallen. We estimate
  around 0.1% of all premises in England do not have access to decent broadband through
  a fixed line or fixed wireless connection.

Mobile

 • 4G mobile network coverage is broadly available. Coverage for data services from at
  least one MNOs reaches 98% of England’s landmass and 4G continues to carry the
  majority of mobile data traffic (accounting for 81% of total data traffic in the UK).
 • The availability of 5G services is growing rapidly. In England, the percentage of
  premises that can now receive 5G outdoor coverage from at least one MNO ranges from
  87% at the Very High Confidence level to 94% at the High Confidence level.1 This
  constitutes 17 and 13 percentage point increases respectively, demonstrating the pace
  of rollout over the last year.

Connected Nations 2023: England (PDF, 1.7 MB)

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

What we have found

Broadband

 • Rollout of full-fibre and gigabit-capable coverage continues to expand across
  Scotland. Full fibre is now available to 1.4 million (53%) of residential premises in
  Scotland, an increase of 13 percentage points from 2022. Gigabit-capable broadband is
  also now available at 1.9 million (72%) of residential premises, an increase of eight
  percentage points.
 • Take-up of services on full-fibre networks is also rising in Scotland. While take-up lags
  growth in coverage, we estimate that, where available, the take-up of services on fullfibre networks in Scotland is around 28%, up five percentage points from 2022.
 • Superfast broadband coverage remains widespread. Speeds of 30 Mbit/s are available
  to 95% (2.6 million) of residential premises in Scotland, an increase of one percentage
  point (47,000) compared to last year.
 • Access to decent broadband has once again increased. Factoring in coverage from
  fixed and fixed wireless networks, there are around 18,000 (0.6%) premises in Scotland
  that are still without a decent broadband connection, down from 21,000 in 2022.
 • Average monthly data use over fixed networks has grown to 542 GB per connection in
  Scotland, compared to 482 GB last year. This is above the UK average of 535 GB per
  connection.

Mobile

 • The availability of 5G services continues to grow at pace. The level of coverage
  provided outside of premises from individual MNOs in Scotland now stands at 39-70%
  (based on our High Confidence level) – up from 29-51% in 2022. Scotland has the second
  highest 5G coverage levels of the four UK nations.
 • 4G continues to underpin the mobile experience in Scotland. There has been a small
  but notable increase in 4G geographic coverage of Scotland’s landmass, with 84% having
  coverage from at least one MNO (up from 83% in 2022) and 48% with coverage from all
  four operators (up from 46% in 2022).
 • Programmes to enhance mobile connectivity in rural Scotland are making progress.
  The Shared Rural Network is starting to extend coverage to more rural communities
  across the country, while the Scottish Government 4G Infill Programme is nearing
  completion, with 54 of the 55 mast sites activated and providing enhanced mobile
  connectivity.
 • There continues to be a high and improving level of 4G outdoor premises coverage in
  Scotland. Individual MNO coverage ranges between 98-99+%, and from 90-98% for rural
  areas.
 • The switch-off of 3G networks in Scotland is underway. Vodafone commenced its
  switch-off of 3G services in Glasgow in July 2023. 3G will be switched-off by all MNOs
  across Scotland in the coming years. This will result in improved network efficiency and
  enable more spectrum to be used for 4G and 5G services.

Connected Nations 2023: Scotland (PDF, 1.8 MB)

Yn ôl i'r brig