Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Haf 2019

Cyhoeddwyd: 4 Tachwedd 2019
Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Dyma’r diweddariad interim cyntaf i’n hadroddiad diwethaf ar Gysylltu’r Gwledydd, ar sail darpariaeth a gwybodaeth am argaeledd gwasanaethau a gafwyd gan Ddarparwyr Cyfathrebiadau yngl┼Ěn ag Mai 2019.

Mae adrodd ynghylch y metrigau hyn yn rhan allweddol o swyddogaeth Ofcom yn sicrhau bod defnyddwyr a busnesau’r DU yn cael mynediad at wasanaethau rhyngrwyd boddhaol a’u bod yn gallu defnyddio eu ffonau symudol pryd bynnag y bo angen. Mae’r diweddariad hwn yn dilyn cynnydd darparwyr cyfathrebiadau wrth iddynt ddarparu mwy o wasanaethau cyfathrebu, ac mae’n nodi sut mae rhwydweithiau’r DU yn ymateb i anghenion pobl a busnesau wrth iddynt newid.

Yr adroddiad

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Haf 2019 (PDF, 612.0 KB)

Yn ôl i'r brig