Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Haf 2020

Cyhoeddwyd: 5 Tachwedd 2020
Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Dyma'r diweddariad dros dro cyntaf i’n hadroddiad blynyddol Cysylltu’r Gwledydd diwethaf (Rhagfyr 2019), wedi'i seilio ar wybodaeth am ddarpariaeth ac argaeledd gwasanaethau a dderbyniwyd gan ddarparwyr cyfathrebiadau.

Mae adrodd ar y metrigau hyn yn rhan allweddol o rôl Ofcom i sicrhau bod gan ddefnyddwyr a busnesau'r DU fynediad at wasanaethau rhyngrwyd da a'u bod yn gallu defnyddio eu ffonau symudol lle bynnag y bo angen. Mae'r diweddariad hwn yn olrhain cynnydd darparwyr cyfathrebu wrth gynyddu argaeledd gwasanaethau cyfathrebu, a sut mae rhwydweithiau'r DU yn ymateb i anghenion newidiol pobl a busnesau.

Adroddiad

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd Haf 2020 (PDF, 794.0 KB)

Data

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig

Connected Nations update: Summer 2020 dashboard (PDF, 307.3 KB)

Connected Nations update: Summer 2020 Interactive report

Rydym wedi gwneud rhywfaint o'r data sy'n sail i adroddiad Cysylltu'r Gwledydd cysylltiedig ar gael i'w lawrlwytho. Casglwyd y data hwn hyd at Mai 2020 ac mae'n ein galluogi i wneud cymariaethau o flwyddyn i flwyddyn o gyflwr seilwaith cyfathrebu'r DU. Gweler ein telerau defnyddio ar gyfer amodau ein trwydded. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth ar y data rydym wedi'i ddarparu, cysylltwch â ni drwy ebostio open.data@ofcom.org.uk

Mae'r data isod ar gael yn Saesneg yn unig.

 DataAbout the data
Fixed postcodeFixed postcode data (ZIP, 26.9 MB)About this data: Fixed postcode
(PDF, 140.6 KB)
Fixed output areaFixed output area data
(ZIP, 9.1 MB)
About this data: Fixed output area
(PDF, 153.7 KB)
Fixed Westminster constituencyFixed Westminster constituency data (ZIP, 93.1 KB)About this data: Fixed Westminster constituency
(PDF, 148.0 KB)
Fixed local and unitary authorityFixed local and unitary authority data
(ZIP, 60.2 KB)
About this data: Fixed local and unitary authority area (PDF, 145.6 KB)
Mobile Westminster constituencyMobile Westminster constituency data (ZIP, 124.9 KB)About this data: Mobile Westminster constituency (PDF, 219.1 KB)
Mobile local and unitary authorityMobile local and unitary authority data
(ZIP, 83.7 KB)
About this data: Mobile local and unitary authority
(PDF, 217.4 KB)
Yn ôl i'r brig