Data rhyngweithiol

Cyhoeddwyd: 13 Chwefror 2024

Cysylltu'r Gwledydd 2021: Adroddiad Rhyngweithiol

I gael y profiad gorau, chwyddwch y sgrin yn llawn (cliciwch ar y botwm ar gornel gwaelod ochr dde y dudalen). Rydym wedi darparu peth o'r data sy'n rhan o'r adroddiad Cysylltu'r Gwledydd i'w lwytho i lawr Nodwch fod adroddiad Cymru ar gael yn Gymraeg.

I gael gafael yn y wybodaeth hon mewn fformat amgen, ffoniwch 020 7981 3040, defnyddiwch ffôn testun 020 7981 3043 neu ysgrifennwch at y tîm Digidol.

Yn ôl i'r brig