Gwiriwr band eang a symudol Ofcom

Cyhoeddwyd: 17 Awst 2022

Mae'r  gwiriwr symudol a band eang sydd ar gael yn Gymraeg yn eich galluogi i:

Rhowch god post i weld darpariaeth symudol fesul darparwr, neu argaeledd gwasanaethau band eang (safonol, cyflym iawn a gwibgyswllt). Gallwch hefyd weld y canlyniadau ar fapiau rhyngweithiol. Cofiwch newid y dewis iaith ar frig y dudalen i 'Cymraeg' i weld fersiwn Gymraeg y gwiriwr.

Os na allwch chi gael cyflymder llwytho i lawr o 10Mbit yr eiliad, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer Rhwymedigaeth Gwasanaeth Band Eang (USO).

Defnyddiwch y gwiriwr symudol a band eang

Gallwch ddefnyddio'r gwiriwr yn Gymraeg trwy newid yr iaith ar frig y dudalen ar y dde. I gael rhagor o wybodaeth am y gwiriwr, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin.

API band eang a data symudol

Mae’r data band eang a symudol sefydlog ar gael drwy API hefyd.

Eisiau gwirio statws y rhwydwaith yn eich ardal?

Ni all ein gwiriwr darpariaeth eich hysbysu am waith cynnal a chadw neu broblemau sydd wedi eu hadrodd yn eich ardal. Mae'n bosib y bydd eich darparwr yn dangos yr wybodaeth hon ar eu gwefan.

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig