Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2023

Cyhoeddwyd: 17 Awst 2023
Diweddarwyd diwethaf: 17 Awst 2023

Dyma'r diweddariad dros dro cyntaf i'n hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd 2022. Mae'n seiliedig ar argaeledd darpariaeth symudol a band eang sefydlog ar draws y DU ym mis Ionawr 2023.

Rydym hefyd yn cynnwys diweddariad ar ddarpariaeth i fusnesau bach a chanolig, y gwnaeth adrodd arni ddiwethaf ym mis Ionawr 2021.

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2023 (PDF, 370.0 KB)

Rydym wedi cyhoeddi fersiwn ryngweithiol o'r adroddiad hefyd.

Lawrlwytho'r data

Rydym wedi darparu rhywfaint o'r data y mae'r adroddiad Cysylltu'r Gwledydd yn seiliedig arno i'w lawrlwytho. Casglwyd y data hyn hyd at fis Ionawr 2023.

Gweler ein telerau defnyddio ar gyfer ein hamodau trwydded. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth ar y data rydym wedi'i ddarparu, gyrrwch e-bost i open.data@ofcom.org.uk

Mae'r data isod ar gael yn Saesneg.

 DataYnghylch y data
Sefydlog - cod postData darpariaeth sefydlog unedau cod post
(ZIP, 27.2 MB)
Ynghylch y data hwn: Data darpariaeth sefydlog unedau cod post (PDF, 144.2 KB)
Sefydlog - ardal allbwnData darpariaeth sefydlog ardaloedd allbwn y cyfrifiad
(ZIP, 10.4 MB)
Ynghylch y data hwn: Data darpariaeth sefydlog ardaloedd allbwn y cyfrifiad (PDF, 158.7 KB)
Sefydlog - etholaeth San SteffanData darpariaeth sefydlog etholaethau San Steffan
(ZIP, 101.4 KB)
Ynghylch y data hwn: Data darpariaeth sefydlog etholaethau San Steffan (PDF, 136.8 KB)
Sefydlog - awdurdod lleol ac unedolData darpariaeth sefydlog awdurdodau lleol ac unedol
(ZIP, 62.6 KB)
Ynghylch y data hwn: Data darpariaeth sefydlog awdurdodau lleol ac unedol (PDF, 137.8 KB)
Symudol - etholaeth San Steffan*

Darpariaeth symudol, ardaloedd etholaethau San Steffan (gyda 5G)
(ZIP, 87.4 KB)

Darpariaeth symudol, ardaloedd etholaethau San Steffan (ZIP, 120.1 KB)

Ynghylch y data hwn: Darpariaeth symudol, ardaloedd etholaethau San Steffan (gyda 5G) (PDF, 225.0 KB)

Ynghylch y data hwn: Darpariaeth symudol, ardaloedd etholaethau San Steffan (PDF, 197.8 KB)

Symudol - awdurdod lleol ac unedol*

Darpariaeth symudol, data awdurdodau lleol ac unedol (gyda 5G) (ZIP, 56.1 KB)

Darpariaeth symudol, data awdurdodau lleol ac unedol (ZIP, 78.7 KB)

Ynghylch y data hwn: Darpariaeth symudol, data awdurdodau lleol ac unedol (gyda 5G) (PDF, 185.2 KB)

Ynghylch y data hwn: Darpariaeth symudol, data awdurdodau lleol ac unedol (PDF, 197.1 KB)

*Darperir y fersiynau hŷn o'r ffeiliau hyn (heb 5G ar gyfer y diweddariad hwn yn unig, i alluogi dadansoddi gyda diweddariadau blaenorol. Yn y dyfodol, byddwn ond yn darparu'r ffeiliau hyn yn y fformat newydd (gyda 5G).

Yn ôl i'r brig