Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Haf 2023

Cyhoeddwyd: 30 Hydref 2023
Diweddarwyd diwethaf: 30 Hydref 2023

Dyma'r ail ddiweddariad dros dros i'n hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd 2023. Mae'n seiliedig ar ddarpariaeth symudol ar draws y DU ym mis Ebrill 2023 ac argaeledd band eang sefydlog ym mis Mai 2023.

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Haf 2023 (PDF, 306.7 KB)

Rydym hefyd wedi cyhoeddi fersiwn rhyngweithiol o'r adroddiad.

Lawrlwytho'r data

Rydym wedi darparu rhan o'r data sy'n sail i'r adroddiad Cysylltu'r Gwledydd i'w lawrlwytho.

O'r diweddariad hwn ymlaen, byddwn yn darparu dwy ffeil data agored newydd sy'n cynnwys data darpariaeth sefydlog a symudol ar gyfer y Deyrnas Unedig a'r Gwledydd. Mae'r ffeiliau'n cynnwys detholiadau o'r adroddiad rhyngweithiol mewn fformat sy'n haws ei ddefnyddio.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi rhestr wedi'i diweddaru o godau post lle yr amcangyfrifwn na all rai safleoedd dderbyn signal symudol dibynadwy dan do gan unrhyw weithredwr symudol.

Gweler ein telerau defnyddio ar gyfer ein hamodau trwydded. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth ar y data rydym wedi'i ddarparu, gyrrwch e-bost i open.data@ofcom.org.uk.

Noder bod y ffeiliau data isod yn Saesneg.

 Data Ynghylch y data
Sefydlog - cod postData darpariaeth sefydlog unedau cod post (ZIP, 28.3 MB)Ynghylch y data hwn: Data darpariaeth sefydlog unedau cod post (PDF, 191.3 KB)
Sefydlog - ardal allbwnData darpariaeth sefydlog ardaloedd allbwn y cyfrifiad (ZIP, 11.2 MB)  Ynghylch y data hwn: Data darpariaeth sefydlog ardaloedd allbwn y cyfrifiad (PDF, 197.8 KB)
Sefydlog - etholaeth San SteffanData darpariaeth sefydlog etholaethau San Steffan (ZIP, 246.4 KB)  Ynghylch y data hwn: Data darpariaeth sefydlog etholaethau San Steffan (PDF, 289.1 KB)
Sefydlog - awdurdod lleol ac unedolData darpariaeth sefydlog awdurdodau lleol ac unedol (ZIP, 63.2 KB) Ynghylch y data hwn: Data darpariaeth sefydlog awdurdodau lleol ac unedol (PDF, 169.8 KB)
Sefydlog - Y Deyrnas Unedig a'r GwledyddDarpariaeth sefydlog - Y Deyras Unedig a'r Gwledydd (ZIP, 5.4 KB)Ynghylch y data hwn: Data darpariaeth sefydlog Y Deyrnas Unedig a'r Gwledydd (PDF, 155.4 KB)
Symudol - etholaeth San Steffan*

Darpariaeth symudol, ardaloedd etholaethau San Steffan (gyda 5G) (ZIP, 93.5 KB)

Darpariaeth symudol, ardaloedd etholaethau San Steffan (ZIP, 130.4 KB)

About this data: Mobile coverage, parliamentary constituency area data (with 5G) (PDF, 252.9 KB)

Ynghylch y data hwn: Darpariaeth symudol, ardaloedd etholaethau San Steffan (PDF, 254.3 KB)

Symudol - awdurdod lleol ac unedol*

Darpariaeth symudol, data awdurdodau lleol ac unedol (gyda 5G) (ZIP, 59.4 KB)

Darpariaeth symudol, data awdurdodau lleol ac unedol (ZIP, 84.9 KB)

Ynghylch y data hwn: Darpariaeth symudol, data awdurdodau lleol ac unedol (gyda 5G) (PDF, 227.7 KB)

Ynghylch y data hwn: Darpariaeth symudol, data awdurdodau lleol ac unedol (PDF, 246.1 KB)

Symudol - Y Deyrnas Unedig a'r GwledyddDarpariaeth symudol Y Deyrnas Unedig a'r Gwledydd (ZIP, 8.4 KB)Ynghylch y data hwn: Darpariaeth symudol Y Deyrnas Unedig a'r Gwledydd
(PDF, 154.1 KB)

*Gwnaethom gyflwyno ffeiliau darpariaeth symudol mewn fformat newydd (gyda 5G) ar gyfer diweddariad Gwanwyn 2023. Byddwn yn parhau i ddarparu'r ddau fersiwn tan adroddiad Cysylltu'r Gwledydd 2023.

Yn ôl i'r brig