Ymgynghoriad: Rhifau personol – Adolygiad o'r ystod rhifau 070

Cyhoeddwyd: 6 Rhagfyr 2017
Ymgynghori yn cau: 28 Chwefror 2018
Statws: Ar gau (cyhoeddwyd y datganiad)

Datganiad a gyhoeddwyd 1 Hydref 2018

Mae rhifau 070 wedi’u dylunio i gael eu defnyddio ar gyfer gwasanaethau personol neu ‘dilynwch fi’. Pan fydd rhywun yn ffonio rhif 070, mae ei ddarparwr cyfathrebiadau yn talu ffi derfynu gyfanwerthol i ddarparwr y gwasanaeth 070 er mwyn i’r alwad gyrraedd y derbynnydd. Mae'r galwr wedyn yn wynebu pris adwerthu gan ei ddarparwr cyfathrebiadau am wneud yr alwad honno.

Fel rhan o'r Adolygiad o Gost Galwadau, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2017, cynhaliwyd adolygiad o rifau 070 yn edrych ar y gost o alw rhifau 070 a’r camddefnydd cyson o’r rhifau hyn.  Gwelsom fod darparwyr cyfathrebiadau sy'n dal rhifau 070 yn gallu gosod cyfraddau terfynu cyfanwerthol uchel ar gyfer galwadau sy’n cael eu gwneud i'w rhifau. Mae hyn yn niweidio defnyddwyr gan ei fod yn arwain at brisiau adwerthu uchel. Ar y cyfan, nid yw defnyddwyr yn gallu gwahaniaethu rhwng rhifau 070 a galwadau sy’n cael eu gwneud i rifau symudol (sy’n dechrau gyda ‘07x’ ac yn rhatach o lawer i'w ffonio), gan arwain at ‘sioc biliau’. Ar ben hynny, mae’r cyfraddau terfynu cyfanwerthol uchel yn gymhelliant i gamddefnyddio’r rhifau 070 yn dwyllodrus. Mae hyn wedi cyfrannu at enw drwg yr ystod rhifau 070.

Yn y datganiad hwn rydym yn nodi ein penderfyniad terfynol ar sut y byddwn yn rheoleiddio rhifau 070.

Nodwch fod y wybodaeth isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Update 6 February 2018

In response to a stakeholder request, we have provided more detailed statistical information relating to complaints lodged with Ofcom relating to the use of 070 numbers (PDF, 660.5 KB).

Update 5 February 2018

In response to stakeholder enquiries we have reviewed the confidentiality of material redacted in the public consultation on the 070 range. As a consequence we have decided to release some of the information previously redacted. This has been provided in a supplementary publication accompanying the consultation (PDF, 735.5 KB).

Contact information

Cyfeiriad
070 market review team
Competition Group
Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
London SE1 9HA
Yn ôl i'r brig