Galwadau a negeseuon sgam

Phones-scam

Sut i roi gwybod i 7726 am negeseuon testun a galwadau sgam ar ffonau symudol

Cyhoeddwyd: 14 Chwefror 2024

Cael gwybod sut i adrodd am neges destun neu alwad digroeso neu sgam ar ffôn symudol i'ch darparwr gan ddefnyddio'r gwasanaeth 7726 am ddim.

Awgrymiadau gwych i gadw'n ddiogel rhag y sgamwyr

Cyhoeddwyd: 12 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 12 Chwefror 2024

Mae sgamiau wedi bod ar gynnydd dros y blynyddoedd diwethaf. Darllenwch ein hawgrymiadau gwych ar gyfer diogelu'ch hun rhag sgamwyr.

Galwadau a negeseuon testun twyllodrus am y coronafeirws

Cyhoeddwyd: 31 Mawrth 2022

Diweddarwyd diwethaf: 7 Chwefror 2024

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau am alwadau a negeseuon testun twyllodrus yn ymwneud â'r coronafeirws, neu Covid-19.

Enforcement programme into phone and text scams

Cyhoeddwyd: 1 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 1 Chwefror 2024

Ofcom is today opening a programme of work, or ‘enforcement programme’ to look at what is being done by companies within the sector and how the General Conditions of Entitlement (GCs) and industry guidance are applied.

Taclo galwadau a negeseuon testun sgam

Cyhoeddwyd: 1 Chwefror 2024

Sut mae Ofcom yn ymateb i broblem gyffredinol galwadau a negeseuon testun sgam.

Consultation: Tackling scam calls – expecting providers to block more calls with spoofed numbers

Cyhoeddwyd: 1 Chwefror 2024

We are proposing to update our Calling Line Identification guidance to confirm that providers are expected to identify and block scam calls.

Galwadau sgam yn gostwng yn dilyn camau gweithredu Ofcom

Cyhoeddwyd: 29 Awst 2023

Diweddarwyd diwethaf: 29 Awst 2023

Mae galwadau sgam sy’n defnyddio set benodol o rifau ffôn wedi gostwng yn ddramatig, ar ôl i Ofcom gyflwyno rheolau newydd flwyddyn yn ôl.

Rhybudd drwgwedd: gochelwch rhag negeseuon testun cwmnïau cludo parseli ffug

Cyhoeddwyd: 6 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 6 Gorffennaf 2023

Mae sgam neges destun sy'n heintio ffonau symudol Android gyda meddalwedd maleisus (drwgwedd) yn targedu pobl yn y DU.

Sut i ddiogelu eich hun yn erbyn galwadau ffôn a negeseuon testun sgam

Cyhoeddwyd: 5 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 5 Gorffennaf 2023

Ni fu erioed yn bwysicach diogelu eich hun yn erbyn galwadau ffôn a negeseuon testun sgam. Maent wedi bod ar gynnydd, yn enwedig yn ystod cyfnodau clo'r flwyddyn a hanner ddiwethaf, ac mae ymchwil Ofcom yn dangos bod llawer ohonom wedi dod i gysylltiad â rhyw fath o sgam.

Ofcom yn cefnogi'r Pythefnos Ymwybyddiaeth Twyll

Cyhoeddwyd: 28 Mehefin 2023

Diweddarwyd diwethaf: 29 Mehefin 2023

Heddiw yw dechrau'r Pythefnos Ymwybyddiaeth Twyll, ymgyrch a anelir at helpu pobl i osgoi cael eu twyllo.

Yn ôl i'r brig