Cardiau sgorio perfformiad UKRN

Cyhoeddwyd: 8 Awst 2023
Diweddarwyd diwethaf: 8 Awst 2023

Fel rhan o fenter newydd gan Rwydwaith Rheoleiddwyr y DU (UKRN), mae rheoleiddwyr telathrebu, dŵr, ynni a bancio wedi ffurfio partneriaeth i gymharu sut mae cwsmeriaid yn graddio'r cwmnïau mwyaf sy'n darparu gwasanaethau y mae pobl yn dibynnu arnynt bob dydd.

Mae'r cardiau sgorio yn cynnwys amrywiaeth o fetrigau i helpu pobl i gymharu perfformiad ar draws gwasanaethau a darparwyr. Mae'r rhain yn cynnwys gwybodaeth am foddhad cwsmeriaid, ansawdd gwasanaethau, gwerth am arian a chwynion. Yn gyffredinol, mae'r rhan fwyaf o gwsmeriaid telathrebu yn hapus gyda'u gwasanaeth, gyda boddhad yn y marchnadoedd symudol, llinell dir a band eang ar 93%, 86% ac 83% yn y drefn honno.

Mae'r cardiau sgorio perfformiad yn cynnwys ffigurau UKCSI y Sefydliad Gwasanaethau Cwsmeriaid sy'n cymharu lefelau boddhad cwsmeriaid rhwng y sectorau Telathrebu a'r Cyfryngau, Banciau a Chymdeithasau Adeiladu, Ynni a Dŵr. Yn gyffredinol, roedd Telegyfathrebiadau a Chyfryngau yn ail ymhlith y pedwar sector hyn ym mis Gorffennaf 2019, gyda Banciau a Chymdeithasau Adeiladu yn dod i'r brig.

Mae'r adroddiad isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Moving forward together – performance scorecards 2021 (PDF, 1.5 MB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Moving forward together – performance scorecards 2020 (PDF, 2.8 MB)

Fel rhan o'r cydweithio â'r prosiect cardiau sgorio perfformiad, rydym yn falch o allu rhannu'r cardiau sgorio sydd hefyd yn cael eu hyrwyddo mewn meysydd eraill.

Cliciwch ar y logos isod i’ch tywys i dudalennau'r cardiau sgorio perfformiad ar wefannau UKRN, Ofgem, Ofwat, Cyngor Defnyddwyr yr Awdurdod Dŵr a’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

UK Regulators Network logo
Ofgem logo
Ofwat logo
Consumer Council for Water logo
Financial Conduct Authority (FCA) logo

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig