Datganiad: Diweddaru ac egluro hawliau cwsmeriaid i adael eu contract gwasanaethau band eang

Cyhoeddwyd: 11 Mai 2022
Ymgynghori yn cau: 22 Mehefin 2022
Statws: Ar gau (cyhoeddwyd y datganiad)

Mae gan Ofcom godau ymarfer gwirfoddol ar gyflymder band eang ar gyfer cwsmeriaid preswyl a busnes, sy'n rhoi'r hawl iddynt adael eu contract band eang a gwasanaethau wedi'u bwndelu, heb gosb, os bydd eu cyflymder lawrlwytho yn mynd yn is na'r isafswm cyflymder gwarantedig.

Ym mis Mai 2022, bu i ni gyhoeddi ymgynghoriad ar ddiweddaru'r codau hyn fel bod yr hawl i adael sy'n berthnasol i wasanaethau band eang a gwasanaethau wedi'u bwndelu eraill yn cyfateb i Amodau Hawl Cyffredinol diwygiedig (AC diwygiedig) Ofcom.

A ninnau wedi adolygu'r ymatebion i'n hymgynghoriad o fis Mai 2022 a'u cymryd i ystyriaeth, rydym wedi penderfynu diweddaru'r codau, gyda'r diweddariadau hyn yn dod i rym ar 21 Rhagfyr 2022.

Older documents

Rydym wedi diwygio'r codau cyflymder band eang presennol i wneud gwelliannau. Y pedwar newid allweddol yw:

 • Gwella perthnasedd amcangyfrifon cyflymder drwy adlewyrchu cyflymderau oriau brig
 • Darparu cyflymder llwytho i lawr wedi'i warantu o leiaf ar yr adeg gwerthu
 • Gwella proses yr hawl i ymadael
 • Ehangu cwmpas y codau i gwmpasu'r holl dechnolegau

Bydd y codau yn berthnasol i bryniannau band eang o 1 Mawrth 2019 (bydd gwasanaethau a brynir cyn y dyddiad hwn yn dal i fod yn ddarostyngedig i'r codau presennol y manylir isod).

Gallwch ddarllen mwy am y newidiadau hyn yn y

Gallwch ddarllen mwy am y newidiadau hyn yn y cod ymarfer cyflymderau band eang. Rydym hefyd wedi cyhoeddi canllaw i ddefnyddwyr ar y codau ymarfer cyflymderau band eang 

Ar hyn o bryd mae'r darparwyr rhyngrwyd (ISPs) canlynol yn gweithredu'r codau newydd:

Preswyl

 • BT
 • EE
 • PlusNet
 • TalkTalk
 • Utility Warehouse
 • Virgin Media
 • Zen Internet

Busnes

 • BT
 • Daisy
 • TalkTalk
 • Virgin Media
 • XLN

Dylai ISPs sy'n dymuno cofrestru ar gyfer y codau neu sydd ag unrhyw gwestiynau ynghylch sut i fynd ati anfon e-bost at kafayat.ayofe-hall@ofcom.org.ukmatthew.thomas@ofcom.org.uk.

Nod y Cod Ymarfer Band Eang Busnes Gwirfoddol yw darparu gwasanaethau band eang busnes safonol i gwsmeriaid busnes gyda gwybodaeth dryloyw a chywir ar eu cyflymder band eang. Mae'r Cod yn ymrwymiad gwirfoddol gan y Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd sy' n llofnodwyr i'r Cod. Maent yn ymgymryd â darparu gwybodaeth cyflymder gywir a thryloyw ar gyfer gwasanaethau band eang busnes safonol ar yr adeg gwerthu, rheoli problemau sy'n gysylltiedig â chyflymder cwsmeriaid busnes, a chaniatáu i gwsmeriaid adael y contract heb gosb os yw cyflymderau'n disgyn o dan  isafswm y trothwy.

Llofnodwyr presennol y Cod yw:

 • BT Business
 • Daisy Communications
 • KCOM (Hull business)
 • Talk Talk Business
 • Virgin Media
 • XLN
 • Zen

Mae'r ddogfen isod ar gael yn Saesneg.

Voluntary Business Broadband Speeds Code of Practice (PDF, 143.0 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg.

Under the voluntary code of practice on broadband speeds, Internet Service Providers (ISPs) agree to give clear information on broadband speeds to consumers when they consider or buy a home broadband service, and to provide redress when speeds performance is poor. Ofcom and ISPs have agreed a revised code which came into effect on 1st October 2015.

Links to the revised code, and a plain English guide for consumers are provided below.

Current signatories to the code are:

 • BT
 • Sky
 • Virgin Media
 • KC
 • EE
 • Plusnet
 • Talk Talk
 • Vodafone
 • Zen Internet

Download a print version of the Voluntary Code of Practice: Residential Broadband Speeds (Updated) 2015  (PDF, 112.3 KB)

The 2015 Code is the up-to-date version of the Code, currently in force. For a previous version of the Code and signatories, please see Voluntary Code of Practice: Residential Broadband Speeds 2010 .

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg.

Ofcom believes that this Code is appropriate as a voluntary and self-regulatory measure. Whilst recognising that speed is not the only criterion on which consumers base their broadband purchasing decisions, the objective of the Code is to increase the overall standard of information on broadband speeds – and other relevant metrics – that should be made available to consumers at point of sale to help them make more informed choices of service products offered in the broadband market.

Voluntary Code of Practice: Residential Broadband Speeds 2010 (PDF, 54.1 KB)

How to respond

Yn ôl i'r brig