Newid Darparwr

Phones-switching

Diweddariad: Rhaglen orfodi Ofcom i fethiant i weithredu One Touch Switch

Cyhoeddwyd: 12 Mawrth 2024

Diweddarwyd diwethaf: 12 Mawrth 2024

Ofcom has provided an update on its enforcement programme regarding the industry failure to launch a new simpler broadband switching process by the regulatory deadline of 3 April 2023.

Enforcement programme: Industry's failure to implement One Touch Switch by deadline of 3 April 2023

Cyhoeddwyd: 12 Mawrth 2024

Diweddarwyd diwethaf: 12 Mawrth 2024

Ofcom has opened an industry-wide enforcement programme into the failed implementation of the new One Touch Switch process by the 3 April 2023 deadline.

Own-initiative investigation into Etico Solutions Limited concerning its compliance with General Condition 22 – Service Migrations

Cyhoeddwyd: 13 Mawrth 2018

Diweddarwyd diwethaf: 8 Mawrth 2024

The latest change to Ofcom’s Competition and Consumer Enforcement Bulletin was made and relates to Own-initiative investigation into Etico Solutions Limited concerning its compliance with General Condition 22 – Service Migrations

Own-initiative investigation into True Telecom's compliance with GC22, GC9 and relevant consumer protection legislation

Cyhoeddwyd: 8 Mawrth 2024

Diweddarwyd diwethaf: 8 Mawrth 2024

Ofcom has opened this investigation into True Telecom's compliance with General Condition 22 (GC22), General Condition 9 (GC9) and relevant consumer protection legislation following complaints received from consumers.

Own-initiative investigation: Monitoring and enforcement of Fixed-Line Providers' compliance with rules concerning their sales and marketing activities and their use of Cancel Other

Cyhoeddwyd: 8 Mawrth 2024

Diweddarwyd diwethaf: 8 Mawrth 2024

Ofcom is today announcing the closure of the General Condition 22 (GC22) monitoring and enforcement Programme (the Programme’) that was opened in September 2014.

Sut i amddiffyn eich hun rhag 'slamio’

Cyhoeddwyd: 12 Tachwedd 2021

Diweddarwyd diwethaf: 6 Mawrth 2024

Heddiw, mae Ofcom wedi rhoi dirwy i ddau gwmni telathrebu Guaranteed Telecom a Met Technologies – cyfanswm cyfunedig o £35,000 ar ôl iddynt gymryd gwasanaethau ffôn cartref mwy na chant o bobl drosodd heb gael caniatâd ganddynt-arfer a elwir yn ‘slamio’.

Cynlluniau newydd ar gyfer newid darparwr band eang yn ddi-dor

Cyhoeddwyd: 28 Mehefin 2023

Diweddarwyd diwethaf: 3 Chwefror 2024

Byddai cwsmeriaid band eang a llinell dir yn elwa o broses newid darparwr sy’n fwy cyflym, syml a dibynadwy, o dan gynlluniau Ofcom i gyflwyno proses ‘un cam’ newydd.

Investigation into Shell Energy Retail Limited’s compliance with end-of-contract notification and annual best tariff notification requirements

Cyhoeddwyd: 10 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 10 Ionawr 2024

Ofcom has issued a Confirmation Decision to Shell Energy Retail Limited for its failure to send end-of-contract notifications and annual best tariff notifications.

Ofcom yn ymchwilio i Virgin Media ynghylch anawsterau cwsmeriaid wrth ganslo contractau

Cyhoeddwyd: 5 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 5 Ionawr 2024

Heddiw, mae Ofcom wedi agor ymchwiliad i Virgin Media yn sgil cwynion gan gwsmeriaid bod y cwmni'n ei gwneud hi'n anodd iddynt ganslo eu gwasanaethau.

Taclo dryswch defnyddwyr ynghylch technolegau band eang

Cyhoeddwyd: 13 Rhagfyr 2023

Diweddarwyd diwethaf: 13 Rhagfyr 2023

Heddiw mae Ofcom yn cyhoeddi canllawiau newydd i ddarparwyr band eang i sicrhau bod defnyddwyr yn derbyn gwybodaeth glir am eu gwasanaeth pan fyddant yn ymrwymo i gytundeb newydd. O dan y canllawiau, rhaid i gwmnïau band eang ddweud wrth ddefnyddwyr am y rhwydwaith sy'n sail i'w gwasanaeth band eang a defnyddio dim ond termau sy'n glir ac yn ddiamwys.

Yn ôl i'r brig