Datganiad: Newid sy'n fwy cyflym, hwylus a dibynadwy

Cyhoeddwyd: 3 Chwefror 2021
Ymgynghori yn cau: 9 Tachwedd 2021
Statws: Ar gau (cyhoeddwyd y datganiad)

Dylai pobl allu newid darparwr telathrebu yn hwylus er mwyn manteisio ar yr amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael. Mae newid yn fwy hwylus yn galluogi pobl i chwilio o gwmpas yn hyderus i ddod o hyd i'r pris a'r gwasanaeth gorau ar gyfer eu hanghenion. Gall anawsterau yn y broses newid atal pobl rhag newid darparwr. Mae newid yn effeithiol hefyd yn bwysig o ran cefnogi buddsoddiad cystadleuol mewn band eang cyflymach a mwy dibynadwy a rhoi hwb i nifer y bobl sy'n manteisio arno.

Ym mis Chwefror 2021, gwnaethom ymgynghori ar gynigion ar gyfer proses newid newydd i gwsmeriaid llinell dir a band eang preswyl. Gwnaethom hefyd gynnig rhai newidiadau cyfyngedig i'r wybodaeth y mae'n rhaid i ddarparwyr ffôn symudol ei rhoi i gwsmeriaid preswyl pan fyddant am newid.

Ym mis Medi 2021, gwnaethom gyhoeddi ein penderfyniadau terfynol ar y newidiadau hyn, gan gynnwys ein gofyniad am broses 'Newid Un Cam' newydd sy'n golygu y bydd angen i gwsmeriaid llinell dir a band eang gysylltu dim ond â'u darparwr newydd i newid. Gwnaethom ymgynghori hefyd ar newidiadau arfaethedig i'r Amodau Cyffredinol i roi grym i'n penderfyniadau ar newid darparwr band eang, llinell dir a symudol.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi ein penderfyniadau terfynol ar y newidiadau i'r Amodau Cyffredinol. Bydd y newidiadau hyn yn dod i rym ar 3 Ebrill 2023.

Documents prepared by the OTA on the X and Y switching process options

EECC Working Group (ECWG) Solution Development Journey (PDF, 269.2 KB)

ECWG Cost Estimates and Methodology (PDF, 207.2 KB)

Documents prepared by Ofcom relating to switching processes

Letter to industry: fixed switching and porting working group, August 2019 (PDF, 146.3 KB)

Letter to the OTA: switching and porting, July 2019 (PDF, 164.2 KB)

Documents relating to Y proposals

Option Y, Gaining Provider Led Switching – the Option Y proposal (PDF, 567.3 KB)

YHub switching process description (PDF, 225.9 KB)

Option Y, YHub and YGP switching process flows (PDF, 350.6 KB)

Letter to fixed switching and porting working group: consent and the new fixed switching process for residential customers, July 2020 (PDF, 175.7 KB)

Letter to fixed switching and porting working group, June 2020 (PDF, 137.2 KB)

Option Y, Responses to Ofcom’s questions (PDF, 612.5 KB)

Option Y, Gaining Provider Led Switching - the Option Y proposal (initial proposal) (PDF, 639.3 KB)

Documents relating to X proposals

Option X, Broadband and voice switching proposal, response to Ofcom’s initial questions (PDF, 310.9 KB)

Option X, Broadband and voice switching proposal, response to Ofcom (PDF, 891.0 KB)

Option X process map (PDF, 172.8 KB)

Ymatebion

How to respond

Yn ôl i'r brig