Galwadau a negeseuon twyllodrus

Phones

Galwadau mud a galwadau sy'n cael eu gadael

Cyhoeddwyd: 1 Awst 2023

Roedd y ffôn yn canu ond doedd neb yno

Ofcom ac ICO yn cyhoeddi cynllun gweithredu ar cyd ar gyfer taclo galwadau niwsans

Cyhoeddwyd: 3 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 3 Gorffennaf 2023

Heddiw mae Ofcom a Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi amlinellu cynllun ar y cyd ar gyfer taclo galwadau niwsans a sgam yn 2021/2022.

Taclo galwadau a negeseuon niwsans

Cyhoeddwyd: 11 Mai 2023

Diweddarwyd diwethaf: 11 Mai 2023

Canllaw defnyddwyr i daclo galwadau a negeseuon niwsans.

Pobl yn cael llai o alwadau niwsans, ond mae mwy o waith i’w wneud

Cyhoeddwyd: 27 Chwefror 2023

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Mae cwsmeriaid ffonau cartref a symudol yn cael llawer llai o alwadau niwsans nag oedden nhw dair blynedd yn ôl, yn ôl ymchwil diweddar gan Ofcom.

Galwadau a negeseuon dieisiau

Cyhoeddwyd: 16 Ionawr 2023

Weithiau rydyn ni'n derbyn galwadau ffôn a negeseuon nad ydym eu heisiau nhw. Efallai eu bod nhw'n alwadau gwerthu neu farchnata, galwadau mud, neu alwadau a negeseuon gan sgamwyr.

Galwadau dieisiau: gwasanaethau ffôn a allai fod o gymorth

Cyhoeddwyd: 23 Chwefror 2022

Mae cwmnïau ffôn yn cynnig nifer o wasanaethau a all helpu i ddiogelu yn erbyn galwadau ffôn dieisiau.

Negeseuon testun sbam

Cyhoeddwyd: 23 Rhagfyr 2021

Rydych chi wedi cael neges destun yn marchnata cynnyrch neu wasanaeth penodol

Sut mae diogelu eich hun rhag galwadau a negeseuon niwsans

Cyhoeddwyd: 6 Ebrill 2021

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn rhoi rhai awgrymiadau ynghylch sut mae lleihau nifer y galwadau niwsans a chyngor ynghylch beth i'w wneud pan fyddwch chi'n eu cael.

Galwadau marchnata awtomatig

Cyhoeddwyd: 6 Ebrill 2021

Neges farchnata a gafodd ei chwarae ar ôl i chi ateb

Galwadau telewerthu byw

Cyhoeddwyd: 30 Hydref 2020

Roedd rhywun wedi eich ffonio i drio gwerthu rhywbeth i chi

Yn ôl i'r brig