Datganiad: Adolygiad o gapiau diogelu Ail Ddosbarth 2024

Cyhoeddwyd: 26 Mehefin 2023
Ymgynghori yn cau: 1 Medi 2023
Statws: Ar gau (cyhoeddwyd y datganiad)

Datganiad wedi'i gyhoeddi 24 Ionawr 2024

Mae'r ddogfen hon yn nodi ein cynigion ar gyfer capiau prisiau manwerthu ar wasanaethau post cyffredinol y Post Brenhinol a fydd yn berthnasol o 1 Ebrill 2024 i 31 Mawrth 2027.

Prif nod ein cynigion yw sicrhau bod gwasanaethau post cyffredinol yn parhau i fod yn fforddiadwy i ddefnyddwyr. Wrth wneud ein penderfyniadau, rydym hefyd wedi ystyried effaith unrhyw gapiau ar gynaliadwyedd ariannol y gwasanaeth cyffredinol.

Manylion cyswllt

Cyfeiriad
Safeguard caps review team
Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
London SE1 9HA
Yn ôl i'r brig