Datganiad: Adolygu Rheoliadau'r Gwasanaeth Post 2022

Cyhoeddwyd: 9 Rhagfyr 2021
Ymgynghori yn cau: 3 Mawrth 2022
Statws: Ar gau (cyhoeddwyd y datganiad)

Mae gan wasanaethau post rôl allweddol yn ein cymdeithas. Fe'u defnyddir gan bron bawb yn y DU yn rheolaidd, o ddosbarthu siopa ar-lein, i dderbyn gohebiaeth feddygol bwysig, i anfon cardiau at ffrindiau a pherthnasau.

Mae'r datganiad hwn yn nodi cynigion Ofcom ar gyfer rheoleiddio gwasanaethau post rhwng 2022 a 2027. Nod ein cynigion yw gwella diogelwch cwsmeriaid, cefnogi cynaladwyedd ariannol ac effeithlonrwydd y gwasanaeth post cyffredinol ac hyrwyddo cystadleuaeth yn y farchnad bost.

Ymatebion

Manylion cyswllt

Yn ôl i'r brig