Adolygiad o anghenion defnyddwyr post

Cyhoeddwyd: 26 Medi 2023
Diweddarwyd diwethaf: 26 Medi 2023

Mae'r adolygiad hwn yn cynnwys ein hasesiad o ba un a yw gofynion sylfaenol y gwasanaeth post cyffredinol yn adlewyrchu anghenion rhesymol defnyddwyr post. Llywodraeth y DU a fyddai'n penderfynu p'un a oes angen unrhyw newidiadau ai beidio i'r gofynion sylfaenol ac yn cyflwyno unrhyw gynigion gerbron Senedd y DU.

Fel a ddisgrifir yn eich Cynllun Gwaith, rydym yn ymgymryd ag adolygiad o'r fframwaith rheoleiddio ar gyfer post yn y dyfodol. Bydd hyn yn ystyried materion sy'n effeithio ar y sector post ehangach wrth i ddibyniaeth pobl ar barseli barhau i dyfu. Byddwn yn ymgysylltu รข rhanddeiliaid ar ystod o faterion, gan gynnwys rheoleiddio mynediad o ran llythyron, materion defnyddwyr yn y farchnad parseli a llythyron, a sut y gall rheoleiddio gefnogi marchnad barseli fodern sy'n gweithredu'n dda ac yn cyflwyno buddion i ddefnyddwyr terfynol. Rydym yn bwriadu cyhoeddi galwad am fewnbynnau ar y materion hyn yn Chwarter 4 2020/21.

Review of postal users' needs: 2020 report (PDF, 5.0 MB)

Adolygiad o anghenion defnyddwyr gwasanaethau post: Adroddiad 2020 (PDF, 638.1 KB)

Review of postal users' needs: 2020 qualitative report (PDF, 742.9 KB)

Review of postal users' needs: 2020 quantitative report (PDF, 2.2 MB)

Review of postal users' needs: 2020 Summer research (PDF, 2.2 MB)

Review of postal users' needs: residential data tables (XLSX, 3.7 MB)

Review of postal users' needs: business data tables (CSV, 1.8 MB)

Review of postal users' needs: survey data tables (XLSX, 3.2 MB)

Yn ôl i'r brig