Help with your spectrum licence

Cyhoeddwyd: 1 Mawrth 2021
Diweddarwyd diwethaf: 10 Gorffennaf 2023

Ar y dudalen hon, mae rhagor o wybodaeth a dolenni i gefnogi eich ymholiad trwyddedu. Os oes angen cymorth arnoch chi gyda’r broses amrywio meysydd electromagnetig, ewch yn ôl i’n our tudalen Meysydd Electromagnetig.

Cymorth ar-lein i drwyddedeion Radio Amatur a Radio Llongau

Os ydych chi’n drwyddedai Radio Amatur neu Radio Llongau ac eisoes wedi cofrestru â ni, gallwch chi reoli eich trwydded yn gyflym ac yn effeithlon ar-lein. Dilynwch y ddolen i fewngofnodi isod.

Os nad ydych chi wedi defnyddio ein gwasanaethau ar-lein o’r blaen, gallwch chi gofrestru drwy ddilyn y ddolen isod a byddwn yn anfon eich manylion mewngofnodi atoch chi. Fel defnyddiwr ar-lein, gallwch chi wneud cais am drwyddedau newydd neu dalu amdanynt, ildio trwyddedau presennol a newid eich manylion – i gyd mewn un lle.

Cymorth a gwybodaeth ar gyfer pob trwyddedai

Ar gyfer pob trwydded arall, gan gynnwys trwydded Amatur a Llongau, gallwch chi ddod o hyd i gymorth a gwybodaeth drwy ddilyn y dolenni isod.

Yn ôl i'r brig