Datganiad pellach: Sicrhau bod gwasanaethau ar-alw yn hygyrch

Cyhoeddwyd: 8 Gorffennaf 2020
Ymgynghori yn cau: 16 Medi 2020
Statws: Ar gau (yn aros datganiad)

Datganiad wedi'i gyhoeddi 9 Gorffennaf 2021

Mae gwasanaethau dal i fyny ac ar-alw yn gynyddol boblogaidd, ond yn aml nid yw'r gwasanaethau hyn yn gwbl hygyrch i bobl gyda nam ar y clyw a'r golwg, gan nad ydynt yn darparu nodweddion fel is-deitlau, disgrifiadau sain ac arwyddo.

Dyma ein hail adroddiad ar wneud gwasanaethau fideo ar-alw yn fwy hygyrch i bobl syddâ namau ar y golwg a/neu'r clyw. mae'n cynnwys  argymhellion pellach i Lywodraeth y DU ar wneud hygyrchedd gwasanaethau ar-alw yn ofyniad cyfreithiol.

Mae crynodebau o'r adroddiad ar gael mewn Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) a Saesneg clir hefyd,

How to respond

Yn ôl i'r brig