Ymgynghoriad: Sut dylid gwneud Gwasanaethau Rhaglenni Ar-alwad yn hygyrch?

Cyhoeddwyd: 19 Rhagfyr 2017
Ymgynghori yn cau: 3 Ebrill 2018
Statws: Ar gau (cyhoeddwyd y datganiad)

Mae’r datganiad hwn yn rhoi ein hargymhellion i'r Llywodraeth ar ddrafftio rheoliadau i wella hygyrchedd gwasanaethau rhaglenni fideo ar-alw wedi’u rheoleiddio. Mae arnom eisiau sicrhau bod modd i’r gynulleidfa ehangaf bosibl eu defnyddio a'u mwynhau, ni waeth beth yw'r anabledd, gan alluogi cyfranogiad a chynhwysiant llawn mewn bywyd cymdeithasol a diwylliannol.

BSL ymgynghoriad

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

This report sets out the extent to which on-demand programme services (ODPS) carried subtitles, audio description or signing during two periods: Jan-Dec 2016 and Jan-July 2017.

Manylion cyswllt

Cyfeiriad
Cathy Taylor
ODPS Accessibility Consultation
Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
London SE1 9HA
Yn ôl i'r brig