Amending your radio licence

Cyhoeddwyd: 23 Mai 2023

Caiff gwasanaethau radio cymunedol a masnachol wneud cais am welliannau i ddarpariaeth bresennol o fewn yr ardal ddarlledu drwyddedig bresennol neu, mewn amgylchiadau penodol, am estyniad i ardal ddarlledu’r drwydded.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar gyfer gwasanaeth radio cymunedol a gwasanaethau radio masnachol, gan gynnwys sut i wneud cais.

Mae dogfen Fformat yn nodi’r math o allbwn darlledu y mae’n rhaid i bob gorsaf radio fasnachol ei ddarparu. Mae’n crisialu cymeriad y gwasanaeth y mae’n rhaid i orsaf ei gyflwyno fel amod o’i thrwydded

The regulation of Format changes (PDF, 63.7 KB)

Format change request form (RTF, 984.4 KB)

Ceisiadau diweddar i newid fformat

I gael rhagor o wybodaeth am newidiadau i Fformat, tarwch olwg ar Rheoleiddio fformatau a chynnwys.

Gall deiliad trwydded amlblecs radio lleol neu genedlaethol wneud cais i Ofcom ddiwygio ei drwydded fel y mae’n berthnasol i’r gwasanaethau rhaglenni sain digidol sy’n cael eu darparu ar yr amlblecs. Gall hyn fod yn gais i newid disgrifiad Fformat gwasanaeth (neu wasanaethau) presennol, cais i ychwanegu neu dynnu gwasanaeth, neu gais i newid y paramedrau technegol ar gyfer darlledu gwasanaeth (ee o stereo i fono).

Notes of guidance for radio multiplex licensees wishing to make a change to their licence (PDF, 161.5 KB)

Ceisiadau am amrywiadau amlblecs

Mae ceisiadau hŷn am newidiadau ar gael drwy'r Archifau Gwladol

Mae gennym ddyletswydd statudol i ymchwilio i unrhyw “newidiadau mewn rheolaeth” i’n gorsafoedd trwyddedig, gan gynnwys y rheini sy’n cael eu hachosi gan gaffaeliadau neu uno.

Change of control Notification Form (RTF, 947.7 KB)

Adolygiadau newid rheolaeth

Mae deunydd hŷn ar gael drwy'r Archifau Gwladol.

Yn ôl i'r brig