Gwahoddiad i ymgeisio am welliannau i ddarpariaeth bresennol ac estyniadau i ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau radio cymunedol

Cyhoeddwyd: 11 Mawrth 2024
Diweddarwyd diwethaf: 17 Mehefin 2024

Gall gwasanaethau radio cymunedol wneud cais am welliant i'r ddarpariaeth bresennol o fewn yr ardal drwyddedig gyfredol sydd â neu, mewn amgylchiadau penodol, ar gyfer ymestyn yr ardal  ddarpariaeth drwyddedig.

Gall trwyddedeion sydd eisoes â thrwydded rado cymunedol gan Ofcom yn gallu gwneud cais am welliant neu estyniad i’r Ardal Drwyddedig. Does dim dyddiad cau swyddogol ar gyfer cyflwyno cais a bydd Ofcom yn asesu ceisiadau ar sail y cyntaf i’r felyn. Does dim un ardal wedi’u heithrio ar sail argaeledd amledd, ond nid yw hyn yn golygu bod gwelliant i’r ddarpariaeth bresennol neu estyniad darpariaeth yn bosibl ymhob ardal. Caiff radio cymunedol ei drwyddedu drwy ddefnyddio gwahanol amleddau i’r graddau maent ar gael ac heb eu defnyddio gan wasanaethau radio mewn mannau gwahanol, ac yn dibynnu ar os fydd y gwasanaethau’n achosi ymyriant niweidiol parhaus.

Mae’r ddogfen hon yn nodi canllawiau a gweithdrefnau ar gyfer cyflwyno ceisiadau.

Gwahoddiad i ymgeisio am welliannau i ddarpariaeth bresennol ac estyniadau i ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau radio cymunedol (PDF, 338.7 KB)

Radio cymunedol ffurflen gais newid technegol (PDF, 235.9 KB)

Enghreifftiau o Drwyddedau dan y Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr (WTA) a Thrwyddedau Radio Cymunedol (RC)

Trwydded Radio Cymunedol WTA (PDF, 135.6 KB)

Trwydded Radio Cymunedol BA (PDF, 313.5 KB)

Applications received for coverage extensions

Ofcom invites comments on applications we have received up to one month after publishing them. You can submit representations by email to broadcast.licensing@ofcom.org.uk

Juice Radio (PDF, 654.8 KB)

Yn ôl i'r brig