Fframwaith Gweithredu'r BBC

Cyhoeddwyd: 4 Mawrth 2024

Yn unol â gofynion Siarter Frenhinol y BBC, mae Ofcom wedi datblygu ‘Fframwaith Gweithredu’ ar gyfer y BBC, sy’n cynnwys rheoleiddio perfformiad y BBC, ei gydymffurfiad â safonau cynnwys a’r effaith ar gystadleuaeth.

Mae'r Fframwaith Gweithredu yn cynnwys yr amodau rheoleiddio mae Ofcom yn eu hystyried yn addas er mwyn i'r BBC gyflawni ei Chenhadaeth a hyrwyddo'r Dibenion Cyhoeddus.

Mae'r dogfennau isod ar gael yn Saesneg.

Introduction to Ofcom’s Operating Framework for the BBC (PDF, 1.4 MB)

Operating Framework – setting and amending the Licence (PDF, 390.8 KB)

Operating Framework – setting and amending performance measures (PDF, 154.2 KB)

Y Drwydded Weithredu

Mae'r Drwydded Weithredu yn cyflwyno'r amodau rheoleiddiol mae Ofcom yn eu hystyried yn briodol ar gyfer  ei gwneud yn ofynnol i'r BBC i gyflawni ei Chenhadaeth ac i hyrwyddo'r dibenion cyhoeddus.

Y drwydded weithredu ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y DU (4 Mawrth 2024) (PDF, 426.2 KB)

Mae fersiynau hŷn o'r Drwydded Weithredu ar gael yn y tabl isod.

DyddiadAmodauDogfen berthnasolHysbysiad (Saesneg)Trwydded Weithredu
18 Ionawr 2024 Datganiad: BBC Radio Cymru 2 - penderfyniad terfynol (PDF, 345.1 KB)Notice of Variation Number 1 dated 18 January 2024 (PDF, 350.4 KB)

Y drwydded weithredu ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y DU (4 Mawrth 2024) (PDF, 426.2 KB)

23 Mawrth 2023 Datganiad: Moderneiddio Trwydded Weithredu'r BBC (PDF, 1.9 MB) 

Trwydded Weithredu ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC (23 Mawrth 2023)

19 Mai 2022 Datganiad: Cynyrchiadau gwreiddiol ar CBBC - cais am newid y Drwydded Weithredu (PDF, 140.3 KB)Notice of Variation Number 6 dated 19 May 2022
(PDF, 316.4 KB)

Consolidated version of the Operating Licence as of 19 May 2022 (PDF, 726.9 KB)

1 Chwefror 2022 

Fersiwn gyfredol y Drwydded Weithredu 1 Chwefror 2022 (PDF, 570.0 KB)

Notice of Variation Number 5 dated 1 February 2022
(PDF, 896.1 KB)

Consolidated version of the Operating Licence as of 1 February 2022 (PDF, 489.0 KB)

25 Mawrth 2021 

Fersiwn gyfredol y Drwydded Weithredu 25 Mawrth 2021 (PDF, 570.0 KB)

Notice of Variation Number 4 dated 25 March
(PDF, 153.2 KB)

Consolidated version of the Operating Licence as of 25 March 2021 (PDF, 734.5 KB)

28 Gorffennaf 2020
 • 2.6.1
 • 2.6.2
 • 2.17.1
 • 2.17.2
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.37
Statement: BBC Children’s news and first-run UK originations (PDF, 1.4 MB) (Saesneg)Notice of Variation Number 3 dated 28 July 2020 (PDF, 1.4 MB)

Consolidated version of the Operating Licence as of 28 July 2020 (PDF, 683.1 KB)

24 Hydref 2019
 • 2.71.1
 • 2.73
 • 2.83.1

Ofcom's second Annual Report on the BBC: Annex 1 – Compliance with regulatory requirements (Saesneg)
(PDF, 832.4 KB)

Dd/B

Consolidated version of the Operating Licence as of 24 October 2019 (PDF, 598.9 KB)

31 Ionawr 2019
 • 2.32
 • 2.67
 • 2.79
 • 2.80
 • 3.1
 • 3.6-3.8

Statement: The new BBC Scotland Channel (PDF, 518.9 KB) (Saesneg)

Notice of Variation Number 2 dated 31 January 2019
(PDF, 518.9 KB)

Consolidated version of the Operating Licence as of 31 January 2019 (PDF, 591.3 KB)

27 Mawrth 2018

 • 2.39.2
 • 2.40.2

Statement: Definition of New Music on Radio 1 and Radio 2 (PDF, 347.9 KB)

Notice of Variation Number 1 dated 27 March 2018 (PDF, 347.9 KB)

Consolidated version of the Operating Licence as of 27 March 2018 (PDF, 625.7 KB)

19 Rhagfyr 2017

 • 2.59
 • 2.66

Corrections to the BBC operating licence issued on 13 October 2017 (PDF, 251.0 KB)

Dd/B

 
13 Hydref 2017Dd/BDd/BDd/B

Original version of the Operating Licence issued on 13 October 2017 (PDF, 1.3 MB)

Adolygiad o sut rydym yn rheoleiddio'r BBC

Ers sefydlu Siarter y BBC, bu newidiadau sylweddol yn y ffordd y mae cynulleidfaoedd y DU yn gwylio ac yn gwrando ar gynnwys. Rydym hefyd wedi gweld twf yn y nifer sy'n manteisio ar wasanaethau ffrydio fideo a sain byd-eang. Yn yr arolwg hwn rydym wedi edrych ar ba mor dda y mae'r BBC wedi cyflawni ar gyfer holl gynulleidfaoedd y DU ers 2017, a sut rydym yn rheoleiddio'r BBC, er mwyn sicrhau ei fod yn addas i'r diben am weddill cyfnod presennol y Siarter. Rydym yn adeiladu ar gasgliadau Sgrin Fach:Trafodaeth Fawr, ein hadolygiad o gyfryngau gwasanaeth cyhoeddus.

Yn dilyn ein hymgynghoriad ym mis Gorffennaf, mae'r arolwg hwn yn nodi ein newidiadau arfaethedig i'r ffordd rydym yn rheoleiddio'r BBC, er mwyn sicrhau y gall barhau i gyflawni ar gyfer cynulleidfaoedd mewn tirwedd cyfryngau sy'n newid, a pharhau i fod yn berthnasol iddynt. Rydym wedi cynnwys argymhellion i Lywodraeth y DU eu hystyried fel rhan o'i Harolwg Canol Tymor o Siarter y BBC.

Adroddiad: Sut mae Ofcom yn rheoleiddio'r BBC 

Ochr yn ochr â'n hadolygiad, rydym hefyd wedi cyhoeddi:

Ar ôl ymgynghori, bu i ni benderfynu gosod gofyniad  newydd ar y BBC i roi cyhoeddusrwydd i newidiadau i'w wasanaethau cyhoeddus sy'n debygol o fod yn destun asesiad materoldeb gan y BBC, i'w annog i fod yn fwy tryloyw gyda rhanddeiliaid ynghylch ei gynlluniau ac yn fwy cyson ynghylch sut y mae'n rhoi cyhoeddusrwydd iddynt. Rydym hefyd wedi gwneud mân newidiadau i'r gofynion masnachu a gwahaniad.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi canfyddiadau ein hadolygiad o'r rhyngweithio rhwng BBC Studios a Gwasanaeth Cyhoeddus y BBC.

Yn ôl i'r brig