Canllawiau mewn perthynas â rhaglenni

Cyhoeddwyd: 28 Chwefror 2024

Canllawiau mewn perthynas â chynnwys a safonau darlledu

Ar 4 Gorffennaf 2024 bydd Etholiad Cyffredinol yn cael ei gynnal yn y DU.

Er mwyn helpu darlledwyr i wneud penderfyniadau golygyddol yn ystod yr ymgyrch etholiadol, rydym yn cyhoeddi crynodeb o dystiolaeth o gefnogaeth etholiadol yn y gorffennol (h.y. canlyniadau etholiadau) a thystiolaeth o gefnogaeth gyfredol (ar ffurf arolygon barn). Mae'r crynodeb hwn hefyd yn nodi'r ffactorau yr ydym yn eu hystyried wrth wneud penderfyniadau ar raglennu sy'n gysylltiedig ag etholiadau, gan gynnwys rhoi mwy o bwyslais ar dystiolaeth o gefnogaeth etholiadol yn y gorffennol yn hytrach na thystiolaeth o gefnogaeth gyfredol (e.e. arolygon barn).

Tystiolaeth o gefnogaeth etholiadol y gorffennol a’r presennol cyn yr Etholiad Cyffredinol a gynhelir ar 4 Gorffennaf 2024 (PDF, 478.0 KB) (Saesneg yn unig)

Ar 2 Mai 2024 bydd etholiadau lleol (a maerol) yn cael eu cynnal mewn rhai rhannau o Loegr; bydd etholiadau Cynulliad a Maer Llundain; ac etholiadau ar gyfer Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Cymru a Lloegr.

Er mwyn helpu darlledwyr i wneud penderfyniadau golygyddol yn ystod ymgyrchoedd etholiad, rydym yn cyhoeddi crynodeb o dystiolaeth o gefnogaeth etholiadaol yn y gorffennol (h.y. canlyniadau etholiad) a thystiolaeth o gefnogaeth bresennol (ar ffurf polau piniwn).

Tystiolaeth o gefnogaeth mewn etholiadau'r gorffennol ac o gefnogaeth bresennol cyn yr etholiadau sydd i'w cynnal ar 2 Mai 2024 (PDF, 513.7 KB) (Saesneg yn unig)

This guidance is to aid those broadcasters that carry psychic PTV advertising content and in particular to highlight Ofcom’s likely interpretation of the relevant BCAP Code rules relating to some compliance issues.

Ofcom guidance on Psychic television services predicated on premium rate telephony services (PDF, 51.8 KB) - Dec 2011

Ofcom has contracted out the regulation of most aspects of broadcast advertising to the ASA, but retains responsibility for the advertising of telecommunications-based sexual entertainment services and all other ‘participation TV’ (PTV) services.

Guidance on the advertising of telecommunications-based sexual entertainment services and PRS daytime chat services (PDF, 88.1 KB) - revised 15 Jul 2013

This guidance note represents a new approach to the regulation of C4C’s duty to provide public service content across the full range of its media platforms, including Channel 4, other digital channels, Film 4 and on-line.

Guidance note for completion of C4C combined statement of programme and media content policy (PDF, 149.0 KB) - 15 Feb 2013

This document contains the Rules which Ofcom has made in accordance with section 333 of the Communications Act 2003. The Rules reflect minimum requirements which Licensees are required to follow in determining the length, frequency, allocation and/or scheduling of party political or referendum campaign broadcasts.

Ofcom rules on Party Political and Referendum Broadcasts (PDF, 206.9 KB) – 1 January 2021

This document outlines the procedures which apply to Ofcom’s determination of unresolved disputes between political parties and broadcast licensees under Ofcom rules on Party Political and Referendum Broadcasts (Ofcom’s PPRB Rules):

Procedures for determination of disputes under Ofcom's rules on Party Political and Referendum Broadcasts (PDF, 129.4 KB) - updated 22 Mar 2017

All Ofcom television broadcasting licences contain a condition that licensees implement and maintain a system to verify the proper handling of premium rate telephone communications.

Guidance to television broadcasters on verification obligations for the use of premium rate services in programmes (PDF, 139.0 KB)

Yn ôl i'r brig