Fideo ar-alw

TV-streaming

Rheolau, gweithdrefnau a ffioedd

Cyhoeddwyd: 6 Mawrth 2024

Diweddarwyd diwethaf: 24 Mehefin 2024

Mae Ofcom wedi cyhoeddi Gweithdrefnau Dros Dro ar gyfer trin cwynion ac ymchwiliadau. Rydym wrthi'n ymgynghori ar weithdrefnau tymor hir.

Darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alw (ODPS)

Cyhoeddwyd: 6 Mawrth 2024

Rhestr o wasanaethau fideo ar-alw a reoleiddir gan Ofcom, sut i hysbysu Ofcom am wasanaeth, gwybodaeth am wasanaethau Mynediad a chofnodion Fforwm y Diwydiant.

Hygyrchedd a gwaith Ewropeaidd

Cyhoeddwyd: 13 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 13 Chwefror 2024

Mae'n ofynnol i Ofcom annog darparwyr gwasanaeth i sicrhau y gwneir eu gwasanaethau'n fwy hygyrch yn gynyddol i bobl gydag anableddau sy'n effeithio ar eu golwg neu eu clyw neu'r ddau.

Arweiniad ar fideo ar-alwad

Cyhoeddwyd: 1 Awst 2023

Canllaw am fideo ar-alwad.

Fforwm y Diwydiant Teledu Ar-alw

Cyhoeddwyd: 10 Rhagfyr 2021

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Sefydlwyd Fforwm y Diwydiant gan ATVOD i alluogi cyfathrebu dwyffordd effeithiol rhwng y diwydiant a'r rheoleiddiwr.

Advertising Standards Authority review responses

Cyhoeddwyd: 25 Medi 2016

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Hysbysebu ar ODPS

Cyhoeddwyd: 13 Mai 2021

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Mae Ofcom wedi dynodi ASA fel awdurdod rheoleiddio priodol i gyflawni dyletswyddau priodol i ymgymryd â dyletswyddau priodol mewn perthynas â hysbysebu ar ODPS.

Datganiad: Arweiniad i ddarparwyr ODPS ar rwymedigaethau mewn perthynas â gwaith Ewropeaidd

Cyhoeddwyd: 25 Ionawr 2022

We have published our statement on how on-demand programme service providers should comply with new requirements with respect to European works.

Hysbysu am wasanaeth ar-alw

Cyhoeddwyd: 8 Medi 2021

Ymgynghoriad: arweiniad i ddarparwyr ODPS ar fesurau i ddiogelu defnyddwyr rhag deunydd niweidiol

Cyhoeddwyd: 20 Gorffennaf 2021

Mae Ofcom yn ymgynghori ar arweiniad drafft ar gyfrifoldebau darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar-alw (ODPS) o ran deunydd niweidiol.

Yn ôl i'r brig