Ein hymrwymiad i’r iaith Gymraeg

30 Medi 2019

Dyma ail adroddiad blynyddol Ofcom (ar gyfer 2018-19) ar gydymffurfio â Safonau statudol y Gymraeg i Gomisiynydd y Gymraeg.

Mae’r Safonau wedi galluogi Ofcom i adeiladu ar ein gwaith yn y Gymraeg ers eu cyflwyno yn 2017.

Mae Ofcom yn credu bod cyflawni ei rwymedigaethau mewn perthynas â’r iaith Gymraeg yn eithriadol bwysig ac mae’n trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gwneud y canlynol:

  • cynhyrchu fersiynau Cymraeg o ddogfennau allweddol fel Adroddiad Blynyddol Ofcom, Cysylltu’r Gwledydd, Cyfryngau'r Genedl, a’r Adroddiad Blynyddol ar y BBC
  • wedi lansio gwefan newydd Gymraeg, Y Gorau o’ch Gwesanaeth
  • darparu amrywiaeth o adnoddau pwrpasol yn y Gymraeg, gan gynnwys ein hymgyrch Neges i Newid’ newydd

Adroddiad llawn

Adroddiad blynyddol Ofcom i Gomisiynydd y Gymraeg (PDF, 294.2 KB)