Ein hymrwymiad i’r iaith Gymraeg

06 Tachwedd 2018

Mae Ofcom wedi cyflwyno ei adroddiad blynyddol cyntaf (ar gyfer 2017-18) ar gydymffurfio â Safonau statudol y Gymraeg i Gomisiynydd y Gymraeg.

Mae’r safonau wedi galluogi Ofcom i adeiladu ar ein gwaith yn y Gymraeg ers eu cyflwyno yn 2017.

Mae Ofcom yn credu bod cyflawni ei rwymedigaethau mewn perthynas â’r iaith Gymraeg yn eithriadol bwysig ac mae’n trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gwneud y canlynol:

  • cynhyrchu fersiynau Cymraeg o ddogfennau allweddol fel Cysylltu’r Gwledydd, Cyfryngau'r Genedl, yr Adroddiad Blynyddol a'r adroddiad ar Gynrychiolaeth a Phortreadu ar deledu’r BBC.
  • lansio cyfrif Cymraeg ar Twitter, @OfcomCymraeg, i helpu i ymgysylltu â siaradwyr Cymraeg; a
  • darparu amrywiaeth o adnoddau pwrpasol yn y Gymraeg, gan gynnwys fideos ac apiau ar gyfer gwirio derbyniad band eang a symudol.

Mae ein hadroddiad blynyddol cyntaf i Gomisiynydd y Gymraeg yn ddogfen ddigidol ryngweithiol y gallwch gael gafael arni isod. Dyma fformat sy’n galluogi Ofcom i ddangos ei weithgareddau Cymraeg mewn ffordd weledol a diddorol.

Darllen y Crynodeb Blynyddol ar gyfer yr adroddiad (PDF, 199.1 KB).