Bwrdd Polisi a Rheoli Ofcom


Dyma brif arweinwyr Ofcom. Maent yn rheoli dau fwrdd o fewn y sefydliad ac yn rhan allweddol o'n Bwrdd Polisi a Rheoli.