Yr Uwch Dîm Rheoli


Yr Uwch Dîm Rheoli yw rheolwyr pennaf Ofcom. Maen nhw'n benaethiaid grwpiau o fewn Ofcom ac yn rhan hanfodol o'n Bwrdd Polisi a Rheoli.