Rhwydweithiau a grwpiau cydweithwyr


Yn Ofcom mae gennym nifer o rwydweithiau yn eu lle i gefnogi cydweithwyr.

Mae'r rhwydweithiau yn galluogi cydweithwyr i gysylltu a rhannu eu profiadau, yn ogystalâ chynyddu ymwybyddiaeth o heriau penodol rydym yn eu hwynebu ar draws y sefydliad. Mae ein holl rwydweithiau'n cael eu rhedeg gan gydweithwyr.