Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Cynllun i Raddedigion, prentisiaethau ac interniaethau


Mae Ofcom ar flaen y gad ym maes cyfathrebu modern - o ddarlledu ar y teledu a'r radio, i delegyfathrebiadau a sut rydym yn cyfathrebu â’n gilydd, i dechnolegau di-wifr newydd. Mae ein graddedigion yn chwarae rhan allweddol yn yr holl feysydd hyn. Ymunwch â ni, a byddwch yn gallu cymryd rhan o’r cychwyn cyntaf.