Cynllun i Raddedigion, prentisiaethau ac interniaethau


Mae Ofcom ar flaen y gad ym maes cyfathrebu modern - o ddarlledu ar y teledu a'r radio, i delegyfathrebiadau a sut rydym yn cyfathrebu â’n gilydd, i dechnolegau di-wifr newydd. Mae ein graddedigion yn chwarae rhan allweddol yn yr holl feysydd hyn. Ymunwch â ni, a byddwch yn gallu cymryd rhan o’r cychwyn cyntaf.

Ymgeisiwch am ein cynllun graddedigion

Rydym yn awr yn derbyn ceisiadau ar gyfer ein cynllun graddedigion. Mae saith cynllun i raddedigion: