Cynllun i Raddedigion, prentisiaethau ac interniaethau


Mae Ofcom ar flaen y gad ym maes cyfathrebiadau cyfoes - o ddarlledu ar y teledu a'r radio, i delathrebu a sut rydym yn cyfathrebu â’n gilydd, i dechnolegau di-wifr newydd. Mae ein graddedigion, prentisiaid ac interniaid yn chwarae rhan allweddol yn yr holl feysydd hyn. Ymunwch â ni, a byddwch yn gallu cymryd rhan o’r cychwyn cyntaf.

Ymgeisiwch am ein cynllun graddedigion

Mae saith cynllun i raddedigion:

Mae ceisiadau ar gyfer dechrau yn 2021 bellach ar gau. Rydym yn disgwyl agor ceisiadau ar gyfer 2022 ym mis Medi, felly gwiriwch yn ôl bryd hynny i gael mwy o wybodaeth.