Swyddi Polisi yn Ofcom


Mae Ofcom ar flaen y gad mewn perthynas â bywyd modern. Mae’r polisïau a wnawn yn cael effaith uniongyrchol ar ansawdd bywydau pobl. Ymunwch â ni i weithio ym maes polisi a helpu i ddatblygu marchnad gyfathrebiadau’r Deyrnas Unedig.

Mae llunio polisïau yn rhan hollbwysig o'r hyn rydym yn ei wneud yn Ofcom. Mae’n golygu deall problem mae pobl yn ei chael a dod o hyd i ffyrdd o’i datrys. Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau rheoleiddio ac rydym yn dylanwadu ar lywodraeth a rhanddeiliaid yn y diwydiant. Rydym yn gwybod bod gwneud polisïau da yn golygu cydweithio i gyfuno arbenigedd a syniadau i gael y canlyniad gorau.

Am bwy rydym yn chwilio

Rydym yn chwilio am bobl sy’n gallu ychwanegu gwerth, sy’n gallu dod â’u sgiliau a’u profiad unigryw i’n swyddi ym maes polisi. Mae angen pob math o bobl arnom oherwydd credwn fod grŵp amrywiol o bobl yn gallu cynnig profiad a syniadau eang.

Rydym ni wedyn yn darparu amgylchedd sy’n ysgogi ac yn rhoi boddhad lle byddwch yn gweithio gyda phobl sy’n ffynnu ar gael eu herio. Byddwch yn rhannu’ch sgiliau, eich gwybodaeth a’ch profiad unigryw i wneud gwahaniaeth go iawn. Byddwch yn cyfrannu at ein llwyddiant, ac yn rhan ohono.

"Mae gweithio yn Ofcom yn gyfle gwych i sicrhau bod y farchnad gyfathrebiadau’n gweithio i ddefnyddwyr - mynd i’r afael â phroblemau penodol y mae defnyddwyr a busnesau’n eu hwynebu a gwneud yn siŵr eu bod yn cael budd o unrhyw ateb.  Mae’n gyfle gwych i weithio gyda chydweithwyr proffesiynol ymroddedig a phroffesiynol iawn, defnyddio’ch sgiliau rheoli rhanddeiliaid a dadansoddol, gweithio mewn nifer o feysydd gwahanol, a hyd yma does yr un diwrnod wedi bod yn ddiflas!” -  Elisa, Uwch Reolwr Materion Defnyddwyr.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Darllenwch am ein meysydd polisi a manteision gweithio i Ofcom ar y dudalen isod, ac yna porwch drwy ein swyddi gwag ym maes polisi a gwneud cais