Am y wybodaeth ddiweddaraf yn cynnwys straeon, bwletinau a newyddion gan Ofcom. Gallwch danysgrifio hefyd i dderbyn diweddariadau ebost. Dylai newyddiadurwyr a dadansoddwyr ymweld â Chanolfan y Cyfryngau.

Featured content

Newyddion

Darllenwch newyddion, erthyglau a chyngor i ddefnyddwyr

Datganiadau i’r Cyfryngau

Chwilio datganiadau'r cyfryngau cyfredol ac o'r gorffennol gan Ofcom

Bwletinau

Darllenwch fwletinau Darlledu ac Ar-alwad cyfredol ac o'r gorffennol, bwletinau gorfodi defnyddwyr a chwynion telathrebu.

Diweddariadau ebost

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau ebost Ofcom