Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Newyddion a diweddariadau

Am y wybodaeth ddiweddaraf yn cynnwys straeon, bwletinau a newyddion gan Ofcom. Gallwch danysgrifio hefyd i dderbyn diweddariadau ebost. Dylai newyddiadurwyr a dadansoddwyr ymweld â Chanolfan y Cyfryngau a Dadansoddi.

Featured content