Bwletinau

Pan fydd problemau yn codi, mae gan Ofcom y pwerau i ymyrryd ac i weithredu er budd dinasyddion a defnyddwyr. Gall hyn gynnwys annog cystadleuaeth neu ddatrys anghydfod rheoleiddio rhwng darparwyr cyfathrebu.

Rydym hefyd yn gorfodi cyfraith gwarchod defnyddwyr ac yn rheoli'r sbectrwm radio ac yn sicrhau bod gwylwyr a gwrandawyr yn cael eu gwarchod rhag deunydd niweidiol a sarhaus ac yn cael eu trin yn deg.

Dyma ddolenni isod ar gyfer ein bwletinau rheolaidd am deledu, radio a gwasanaethau fideo ar-alw a gorfodi Cystadleuaeth a Defnyddwyr.

Mae'r bwletin darlledu ac ar-alw yn rhoi gwybodaeth am ganlyniadau archwiliadau i achosion posibl o dorri rheolau codau a rheolau Ofcom ar gyfer Teledu, radio a rhaglenni fideo ar-alw. Hefyd ceir fanylion amodau'r trwyddedau ar gyfer darlledwyr sydd wedi'u rheoleiddio gan Ofcom. Mae'r cynnwys hwn yn Saesneg yn unig.

Mae'r Bwletin Cystadleuaeth a Defnyddwyr yn nodi manylion yr archwiliadau gan dimoedd Archwiliadau Grwpiau Cystadleuaeth a Materion Defnyddwyr Ofcom o ran cydymffurfiaeth gyda rheoliadau rheoleiddiol, materion gwarchod defnyddwyr, materion cystadleuaeth a datrys anghydfod rhwng darparwyr cyfathrebiadau. Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.