Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Bwletinau

Pan mae problemau yn codi, mae gan Ofcom y pwerau i ymyrryd ac i weithredu er budd dinasyddion a defnyddwyr. Gall hyn gynnwys annog cystadleuaeth neu ddatrys anghydfodau rheoleiddiol rhwng darparwyr cyfathrebu.

Rydym hefyd yn gorfodi cyfraith gwarchod defnyddwyr ac yn rheoli'r sbectrwm radio ac yn sicrhau bod gwylwyr a gwrandawyr yn cael eu gwarchod rhag deunydd niweidiol a sarhaus ac yn cael eu trin yn deg.

Dyma ddolenni isod ar gyfer ein bwletinau rheolaidd am deledu, radio a gwasanaethau fideo ar alwad a gorfodi Cystadleuaeth a Defnyddwyr.

Mae'r bwletin darlledu ac ar-alwad yn rhoi gwybodaeth am ganlyniadau archwiliadau i achosion posibl o dorri rheolau codau a rheolau Ofcom ar gyfer Teledu, radio a rhaglenni fideo ar-alwad. Hefyd ceir fanylion amodau'r trwyddedau ar gyfer darlledwyr sydd wedi'u rheoleiddio gan Ofcom. Mae'r cynnwys hwn yn Saesneg yn unig.

Mae'r Bwletin Cystadleuaeth a Defnyddwyr yn nodi manylion yr archwiliadau gan dimoedd Archwiliadau Grwpiau Cystadleuaeth a Materion Defnyddwyr Ofcom o ran cydymffurfiaeth gyda rheoliadau rheoleiddiol, materion gwarchod defnyddwyr, materion cystadleuaeth a datrys anghydfod rhwng darparwyr cyfathrebiadau. Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.